Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Αντζουλάτου Χριστίνας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Oνοματεπώνυμο:Χριστίνα Αντζουλάτου

Τίτλος:Παρεκκλίσεις μίας Εύτακτης Αταξίας: Διαδικασίες Ταξινόμησης και Εξέλιξης της Μορφής
Title:Deviations of an orderly disorder: processes of classification and evolution of form
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, 17 π.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια:Δημητρα Χατζησάββα (επιβλέπουσα)
Επίκουρη Καθηγήτρια: Παναγιώτα Καραμανέα 
Καθηγητής: Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης 


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη θεωρητική και αρχιτεκτονική σκέψη διαχειρίζεται πολύτροπα την έννοια της τάξης ώστε να παράγει συνθέσεις που χαρακτηρίζονται από ανοιχτές , ετερογενείς και δυναμικές σχέσεις, ικανές να παρακολουθήσουν τα σύγχρονα φαινόμενα πολυπλοκότητας, ποικιλότητας και εξέλιξης. Οι διατάξεις αυτές επιχειρούν να επαναπροσεγγίσουν τη διατάραξη της τάξης με έναν τρόπο δημιουργικό και όχι καταστροφικό. Για την επίτευξη αυτού του εγχειρήματος είναι καίριας σημασίας η διάνοιξη της ταξινόμησης σε ένα χώρο διανοητικών και υλικών διαδράσεων που παράγουν συνεχώς νέα όρια χωρικής διαχείρισης και κατανόησης. Επιχειρείται δηλαδή, η εξέταση μιας σύνθεσης που είναι ενεργή και ανοικτή στο τυχαίο, τον θόρυβο και το σφάλμα. Τα επιμέρους στοιχεία μιας τέτοιας σύνθεσης δεν είναι σταθερά, αλλά είναι συνεχώς αναδυόμενα, γεγονός που θέτει δυναμικές σχέσεις ορίων που εκλύουν την ετερογένεια και το απρόβλεπτο. Συνεπώς, η σύνθεση από λογικές προσέγγισης καθοδικής αιτιότητας, μεταβαίνει σε προσεγγίσεις ανοδικής αιτιότητας, διαχειριζόμενη τον βαθμό πολυπλοκότητας τόσο της συνθετικής μονάδας, όσο και του ίδιου του ταξινομικού εδάφους.  
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012