Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ντίζου Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2021 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΝΤΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αριθμός Μητρώου:              2013010104

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Σχεδιασμός τροχιάς εντρόχων ρομποτικών οχημάτων με χρήση ευρετικών αλγορίθμων

Τίτλος στα Αγγλικά: Path planning of mobile robots using heuristic algorithms

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Λευτέρης Δοϊτσίδης, Επικ. Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:            Νικόλαος Τσουρβελούδης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:          Σάββας Πιπερίδης, Ε. ΔΙ. Π

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη τριών διαφορετικών προσεγγίσεων για την εύρεση του βέλτιστου μονοπατιού ενός ρομποτικού οχήματος που κινείται σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Ο έλεγχος των ρομποτικών οχημάτων γίνεται με δυο τρόπους είτε με τη χρήση ενός απλού λογικού ελεγκτή ή με τη χρήση ενός ελεγκτή βασισμένο σε ασαφή λογική.

Για την εύρεση του μονοπατιού γίνεται χρήση τριών διαφορετικών αλγορίθμων και συγκεκριμένα του A*, CIA* και Weighted A*. H απόδοση τους, συγκρίνεται με χρήση διαφορετικών σεναρίων (διαφορετικό μέγεθος χώρου πειραματισμού και πυκνότητα εμποδίων). Ο πειραματισμός, πραγματοποιήθηκε στο προσομοιωτή ρομποτικών συστημάτων CoppeliaSim, που προσφέρει τη δυνατότητα ρεαλιστικής προσομοίωσης.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν το βέλτιστο αλγόριθμο ανά περίπτωση και τα σχετικά χαρακτηριστικά του, καθώς και τις ιδιαιτερότητες του τρόπου λειτουργίας του.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             14/07/2021

Ώρα:                                      10:00 πμ

 

Zoom link

Topic: Παρουσίαση Διπλωματικής Ντίζος Ιωάννης

Time: Jul 14, 2021 10:00 AM Athens

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/93090413089?pwd=NXhmTzBjbVpVN2o0WE5vUzBDbXZ4UT09

Meeting ID: 930 9041 3089

Password: 630244

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012