Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

16
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Kούγκουλου Αλέξανδρου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα16/07/2021 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Kούγκουλος Αλέξανδρος

Αριθμός Μητρώου: 2011010127

Τίτλος στα Ελληνικά: Εύρεση ζώνης χασμάτων στη διάδοση κυμάτων σε τετραχειρόμορφες μικροδομές  αυξητικών υλικών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Τίτλος στα Αγγλικά[1]: Band gap analysis on tetrachiral auxetic microstructures using finite elements

      • Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Σταυρουλάκης Γεώργιος

Πρώτο Μέλος:                        Μπακατσάκη Μαρία

Δεύτερο Μέλος:          Σταυρουλάκη Μαρία

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           Κατά την διαδικασία της παραγωγής είναι επιτακτική η ανάγκη ορθής επιλογής υλικού, διότι αυτό καθορίζει την συμπεριφορά της κατασκευής. Έτσι, είναι αναγκαία η εύρεση και η αξιοποίηση νέων υλικών, που έχουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα αυξητικά υλικά, που είναι μικροδομές, οι οποίες όταν υπόκεινται σε εφελκυσμό αντί να συρρικνώνονται επιμηκύνονται κάθετα στην κατεύθυνση του εφαρμοζόμενου φορτίου. Λόγω αυτής τους της ιδιότητας, χρίζουν περαιτέρω έρευνας και αξιοποίηση σε πιο ευρεία κλίμακα. Κατά την παρούσα εργασία θα γίνει μελέτη και εύρεση της ζώνης χάσματος (band gap) στη διάδοση κυμάτων σε τετραχειρόμορφες (tetrachiral) μικροδομές αυξητικών υλικών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. Θα δημιουργηθούν πολλαπλά μοντέλα  της δομής αυτής με διαφορετικές γεωμετρικές και δομικές παραμέτρους, θα συγκριθούν οι ζώνες χάσματος μεταξύ τους, όπως και οι μεταβολές που προκαλούν αυτές.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:  During the manufacturing process, the right choice of material is imperative as this determines the behavior of the structure. Therefore, exploring and taking dull use of new materials, which possess better mechanical properties is essential. Such an example is auxetic materials, the microstructures which elongate towards the direction of applied load, instead of shrinking. As such, further research and a wider exploitation of these materials is required. This dissertation will be focused on the study and discovery of the band gap of the wave propagation in tetrachiral microstructures of auxetic materials using finite element analysis. Multiple models of this structure with different geometric and structural parameters will be created; there will be a comparison among the band gaps as well as the changes they cause.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             16/07/2021

Ώρα:       10:00 πμ

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Zoom Meeting
https://tuc-gr.zoom.us/j/98421408838?pwd=UCtLbDRCTi9telp2Y3A1WHR1UzB0UT09

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012