Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ρουσογιαννάκη Ιωάννη - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα15/07/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Ρουσογιαννάκης

Τίτλος: Αγροτροφικό Πάρκο  Περι/αστικής Καλλιέργειας και Ψηφιακής Καινοτομίας στον δήμο Βέροιας
Title: Agrotrophic park of Peri/urban agriculture and Digital Innovation in the municipality of Veria

 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης (επιβλέπων)

Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας
    
Αναπληρωτής Καθηγητής Τσάρας Γιάννης-Νίκος

 

Περίληψη

Πρόκειται για την μελέτη και τον σχεδιασμό ενός πάρκου εκπαίδευσης και αναψυχής που επικεντρώνεται στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές μέσω της υποστήριξης των αναπτυσσόμενων ψηφιακών τεχνολογιών ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην προώθηση του αγροτουριστικού προτύπου στις γεωργικές  και τις ορεινές περιοχές. Αποτελείται από χώρους ανοιχτής και κλειστής καλλιέργειας, έναν πολυχώρο εκπαίδευσης, εργαστηρίων,  εκδηλώσεων κα. και τέλος από μια ενότητα καταλυμάτων αγροτουρισμού.
Ειδικότερα προσεγγίζονται τα είδη και οι τεχνικές της αστικής καλλιέργειας, η ψηφιακή διαχείριση της αγροτικής παραγωγής και επιπλέον η ψηφιακή επαύξηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.

Abstract


Study and design of an education and recreation park that focuses on modern cultivation practices through the support of developing digital technologies while at the same time aims to promote the agrotourism model in agricultural and mountainous areas. It consists of outdoor and indoor cultivation areas, a multi-purpose venue with spaces for education, workshops, events etc. and furthermore an   agrotourism accommodation complex.
In particular, this study aspires to tackle with the types and techniques of urban cultivation, the digital management of agricultural production and in addition the digital augmentation of the educational process indoors and outdoors.

 

Meeting ID: 960 7404 8722
Password: 269008

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012