Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

19
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πίσκοπου Διονύσιου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα19/07/2021 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΙΣΚΟΠΟΣ

θέμα
Μελέτη και Σχεδιασμός Πλωτών Φωτοβολταϊκών Διατάξεων με Έμφαση στις Εγκαταστάσεις στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
Study and Design of Floating Photovoltaic Devices with Emphasis on Installations in the Marine Environment

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης (Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ)

Περίληψη
Στην σημερινή εποχή, η κλιματική αλλαγή και η πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, καθιστούν αναγκαίο εργαλείο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης και την μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. Μια από τις πιο υποσχόμενες βιομηχανίες του κλάδου των Α.Π.Ε. είναι η παραγωγή ηλιακής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (εν συντομία Φ/Β), όπου μια μεγάλη προσπάθεια είναι εν εξέλιξη με σκοπό την αύξηση της απόδοσης των Φ/Β, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού τους κόστους. Οι καθιερωμένες χερσαίες Φ/Β εγκαταστάσεις, ωστόσο, υποφέρουν ακόμα από σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την αποδοτικότητα, την συντήρηση και την ενεργειακή χωρητικότητα τους, που διερύνονται, ανάλογα το μέγεθος εγκατάστασης και ισχύος τους. Σε αυτή την διπλωματική, προτείνεται μια ανερχόμενη μέθοδος εγκατάστασης Πλεούμενων Φ/Β συστημάτων σε Παράκτια & Θαλάσσια Περιβάλλοντα, ( Παράκτια Πλωτά Φ/Β & Θαλάσσια Πλωτά Φ/Β), όπου αναλύονται τα βασικά ηλεκτρομηχανολογικά χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήματα & μειονεκτήματά τους σε σχέση με τα Χερσαία Φ/Β Συστήματα, και οι απόδοση τους, μέσω δημιουργίας μοντέλων σε MATLAB με την χρήση πραγματικών ηλιακών & κλιματικών δεδομένων από τα εργαλεία PVGIS, PVSyst & Sandia PV_LIB toolbox. Έπειτα, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση των Πλωτών Φ/Β, την βιωσιμότητά τους στην σημερινή & μελλοντική παγκόσμια & Ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Abstract 
Nowadays, climate change and «green» policies implemented all around the globe, constitute Renewable Energy Sources a necessary tool to tackle environmental crisis and diminish carbon dioxide emissions. One of the most prominent & rapidly expanding RES industries are Solar Photovoltaic Panels, or abbreviated PV, where an enormous effort is conducted to improve the efficiency of the current PV systems, while diminishing their overall cost. The well-established, Land-Based PV topologies however, occur considerable drawbacks regarding efficiency, maintenance and energy capacity, from low ΚWp installations, to MWp installations where the problems become more complicated and costly. In this study, the upcoming installation alternatives of Floating Photovoltaics at Fluid and Marine environments (Inshore FPV & Offshore FPV) are discussed regarding their basic electromechanical properties, their advantages & disadvantages compared with LBPV installations, and their performance differences via MATLAB simulation models, while using solar, climate and equipment data from PVGIS, PVSyst & Sandia PV_LIB toolbox library. Finally, simulation results are analysed and discussed, with significant conclusions on the efficiency, viability and cost-effectiveness on the current & future global & Greek RES Market.

Meeting ID: 934 400 1013
Password: 123456

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012