Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

21
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ασκάρ Ζηνοβίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα21/07/2021 13:00 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ………Ασκάρ Ζηνοβία………………………………

Αριθμός Μητρώου: ………2015010009………………………………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: …………Μελέτη και Κατασκευή Σύγχρονου Προσθετικού Μέλους Άνω Άκρου……………………………

Τίτλος στα Αγγλικά: ………Study and Manufacturing of Contemporary Upper Limb Prosthesis…………………………………

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ……κος Νικόλαος Μπιλάλης…………………………………

Πρώτο Μέλος: ………κος Σταυρουλάκης………………………………

Δεύτερο Μέλος: ………κος Κουλουριδάκης…………….………….……

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την μελέτη των προσθετικών μελών άνω άκρου και την κατασκευή τους. Αρχικά, αναφέρεται η πορεία εξέλιξής τους από την πρώτη τους εμφάνιση μέχρι τις σύγχρονες κατασκευές, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε αισθητικές και λειτουργικές συσκευές. Σε συνέχεια, υποκατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης των λειτουργιών τους ενώ σημειώνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε περίπτωσης. Έπειτα, τονίζονται τα κριτήρια βελτιστοποίησης της κατασκευής προσθετικών μελών δηλαδή τα χαρακτηριστικά που πρέπει να μελετώνται ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος κατασκευής. Αναφέρεται η μέθοδος της χύτευσης για παραγωγή προσθετικών μελών, καθώς και υβριδικών μελών που κατασκευάζονται σε συνδυασμό της με μέθοδο τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η δεύτερη αναλύεται σε ότι αφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Συνεχίζοντας, γίνεται αναφορά στην κοινότητα e-NABLE με μία σύντομη αναδρομή της και, έπειτα, με περιγραφή της πορείας κατασκευής και παράδοσης μιας συσκευής σε παραλήπτη, όπως αυτή έγινε κατά τη διαδικασία πιστοποίησης ως κατασκευαστή-maker. Τέλος, έγινε ανάλυση της  διαδικασίας κατασκευής της συσκευής Phoenix Hand που επιλέχθηκε από την ανοιχτή βιβλιοθήκη της e-NABLE προς τρισδιάστατη εκτύπωση και συναρμολόγηση. Αναφέρονται τόσο τα υλικά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε όσο και οι παράμετροι που ρυθμίστηκαν, ενώ παρουσιάζονται φωτογραφίες με τις εκτυπώσεις των εξαρτημάτων και την συναρμολόγηση της τελικής συσκευής.

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The current dissertation was prepared in order to study the upper limb prosthetics and their making. At first, their evolution is mentioned from their first appearance until the contemporary manufactures, which are categorized into aesthetic and functional devices. Then, they are subcategorized according to the way they perform their functions while the advantages and disadvantages of each case are noted. Furthermore, the optimization criteria for the construction of prosthetic limbs are emphasized, i.e. the characteristics that must be studied in order to select the appropriate manufacturing method. The method of casting for production of prosthetic limbs, as well as hybrid limbs which are manufactured in combination with the method of 3D printing, is mentioned. The second is analyzed in terms of its advantages and disadvantages. Continuing, reference is made to the e-NABLE community with a brief overview and then a description of the process of manufacturing and delivering a device to a recipient, as it was done during the certification process as a maker. Finally, the process of manufacturing the Phoenix Hand device selected from the e-NABLE open source library for 3D printing and assembly was analyzed. Both the materials and equipment used and the parameters that were configured are listed, while photos with the printing of the parts and the assembly of the final device, are presented.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: ……Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021…………………………………

Ώρα: …………13.00……………………

 

Χώρος Εξέτασης

Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/82997435102?pwd=dGtqNnpuMUhzR0k1Y3FNbVdjaytmZz09 Meeting ID: 829 9743 5102 Password: 527896

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012