Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κου Σπαντιδάκη Στυλιανού, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα26/07/2021 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Γεωλογική και υδροχημική μελέτη των ιστορικά ιαματικών και θερμομεταλλικών πηγών του νομού Ρεθύμνης

Title: Geological and hydrochemical study of the historical thermal and thermometallic springs of the prefecture of Rethymno

Εξεταστική επιτροπή:
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπων)
Καλλίθρακας - Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ 
Δρ. Σπανουδάκης Νικόλαος, ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια προσπάθεια συστηματικής αποτίμησης δεδομένων γεωλογικής και υδροχημικής έρευνας φυσικών πηγών, που φιλοξενούνται και εκφορτίζουν υδροφόρους που δομούν την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τα ύδατα των οποίων έχουν καταγραφεί ιστορικά ως θερμομεταλλικά. Πέραν της μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων που μετρήθηκαν in situ και στο εργαστήριο για την συστηματική ανάλυσης κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν, με όρια που έχουν τεθεί διαχρονικά από διάφορες οδηγίες διαφόρων οργανισμών και θεσμών (π.χ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, WHO κτλ), για τον καθορισμό π.χ. των ανώτατων τιμών συγκεντρώσεων συγκεκριμένων στοιχείων, ή/και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών κτλ. Από τις αναζητήσεις και μετρήσεις προέκυψε ότι οι ιστορικά θερμομεταλλικές πηγές που εντοπίστηκαν μετά από σχεδόν έναν αιώνα στον νομά Ρεθύμνης έχουν ένα εύρος θερμοκρασιών από  14,3οC έως 27,9 οC, ανεξάρτητα από την περίοδο δειγματοληψίας (υγρή-ξηρή). Επιπλέον το pH των πηγών κυμαίνεται από όξινο έως βασικό με ελάχιστη τιμή 5.5 στη πηγή Καπεδιανά και μέγιστη στις πηγές Μούταλη και Λιχνιστής με pH 7.8. Μεταξύ των πηγών εντοπίστηκαν πηγές με χαμηλή περιεκτικότητα ολικών διαλυμένων συστατικών όπως π.χ. τα TDS στην πηγή Αρολίθι μετρήθηκα στα  60 mg/L. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζει η πηγή Καπεδιανά και με αγωγιμότητα 1240 μS και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο.

Η μελέτη των ιδίων των πηγών με βάση μια αρχική κατηγοριοποίηση που στηρίχθηκε στον γεωλογικό σχηματισμό στον οποίο φιλοξενείται η υδροφορία την οποία και εκφορτίζει η πηγή. Στις πηγές πραγματοποιήθηκαν επιπρόσθετα μετρήσεις παροχών με την μεγαλύτερη να έχει μετρηθεί στην πηγή Άνω Βαλσαμόνερο.

Τέλος μετρήθηκαν οι τιμές της συγκέντρωσης ραδονίου με την πηγή Κάστελλος να παρουσιάζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση ραδονίου εντός των φυσιολογικών ορίων. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν στα πλαίσια της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας που συγκεντρώνονται σταδιακά για την επίκαιρη ταυτοποίηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των ιστορικά καταγεγραμμένων θερμομεταλλικών πηγών της Κρήτης  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012