Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Δόσχορη Λάμπρου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα22/07/2021 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Αριθμός Μητρώου:  2014010127

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Η ευστάθεια του ενεργειακού ισοζυγίου στην Ελλάδα:

 μακροπρόθεσμη Ανάλυση.

Τίτλος στα Αγγλικά:   The stability of energy balance in Greece, a long term analysis.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Καθηγ. Βασίλειος Μουστάκης

Πρώτο Μέλος:            Καθηγ. Γεώργιος Σταυρουλάκης

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Ο στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναπτύξει την παρούσα κατάσταση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης και προσαρμογής του κάθε ένα από τους βασικούς κλάδους που την αποτελούν, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο , οι υδρογονάνθρακες και οι διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Η εργασία αυτή εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει, καθώς αφορά ένα αντικείμενο, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα και σχετίζεται άμεσα με την βιωσιμότητα, την ύπαρξη, ανάπτυξη και εξέλιξη μεγάλων εταιριών και κατ’ επέκταση ολόκληρων κρατών. Η ενεργειακή επάρκεια και η ικανότητα ενός κράτους να διαχειρίζεται την ενέργεια που χρειάζεται για να λειτουργεί και να αναπτύσσεται, ή ακόμα να είναι σε θέση να ελέγχει σε περιφερειακό επίπεδο την αγορά ενέργειας άλλων κρατών αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε διοίκησης/κυβέρνησης.

Όποιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα, θα μπορεί να σχηματίσει μέσω αυτής της εργασίας μία σφαιρική εικόνα για την κατάσταση που υπάρχει τώρα αλλά και για τις πιθανές προοπτικές εξέλιξης και επένδυσης σε άλλες μορφές, λιγότερο αναπτυγμένες στις μέρες μας, αλλά ίσως αναγκαίες μελλοντικά.

Ο τρόπος με τον οποίο θα αναπτυχθεί το θέμα είναι ο παρακάτω:

Αρχικά θα παρουσιαστεί η εικόνα της αγοράς ενέργειας σε εθνικό επίπεδο δηλαδή οι πηγές ενέργειας και το πώς η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο εθνικό δίκτυο.

Έπειτα θα γίνει κάποια σύγκριση με παραδείγματα από χώρες του εξωτερικού.

Σε επόμενο στάδιο θα αναπτυχθεί η πορεία του τομέα αυτού στο μέλλον, οι στόχοι δηλαδή της ενεργειακής πολιτικής, σε σχέση και με την ανάπτυξη του τομέα της οικονομίας, σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Τέλος θα γίνει αναφορά στις δυνατότητες ανάπτυξης των υπαρχουσών πηγών αλλά και νέων, προσαρμοσμένων στα δεδομένα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, και τις ανάγκες σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Περιφερειακό επίπεδο για παράδειγμα μπορεί να θεωρηθούν τα Βαλκάνια, η Κύπρος, η Ιταλία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Χώρες δηλαδή με τις οποίες είτε υπάρχουν συμφωνίες σε αρχικά στάδια, είτε σε πιο προχωρημένα.

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατά βάση ποιοτική, καθώς θα βασίζεται σε δεδομένα που υπάρχουν και θα έχουν συλλεχθεί για τις ανάγκες της εργασίας.

Πηγές για τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν είναι αρχεία δεδομένων της ΑΔΜΗΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, της ELSTAT, της EUROSTAT, της ΛΑΓΗΕ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της US Energy Information Administration.

Ως αποτέλεσμα, θα είναι μία όσο το δυνατόν πιο σωστή, αξιόπιστη και επίκαιρη αναφορά στο χώρο της ενέργειας, των προβλημάτων που υπάρχουν στο παρόν και των προοπτικών που υπάρχουν στο μέλλον σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το υπό εξέταση θέμα βρίσκεται σε μία μεταβατική φάση, συνεπώς μία κατατοπιστική αναφορά πάνω σε αυτό μπορεί να συντελέσει σε ορθότερες επιλογές και καινοτομίες, χτίζοντας ένα σύγχρονο και αποδοτικότερο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.

  

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             22/07/2021

Ώρα:                       10:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/93227248906?pwd=TGtTbk9pVGZkZ1lsWUI4UUJ4VC8zUT09

Κτίριο:    ----

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012