Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Γιάτσιος Ιωάννης-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα27/07/2021 13:15 - 14:15

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Γιάτσιος Ιωάννης

Α.Μ.: 2008050029

Ημερομηνία Παρουσίασης: 27/07/21

Ώρα: 13:15

Αίθουσα: zoom

Θέμα «Αποτελεσματικότητα εργοστασιακού συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων γαλακτοβιομηχανίας»

Title «The efficiency of a factory-based Wastewater Treatment system in a Dairy Plant»

Επιβλέπων: Ν. Καλογεράκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Ν. Καλογεράκης

2 Π. Γκίκας

3 Π. Παναγιωτοπούλου

Περίληψη:

  Το γάλα είναι ένα πλούσιο σε βιταμίνες και στοιχεία τρόφιμο και αποτελεί το βασικό συστατικό για μια από τις πλέον επικερδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη γαλακτοβιομηχανία.
  Από την στιγμή της γέννησης του κάθε θηλαστικό θα τραφεί αποκλειστικά με γάλα για κάποια περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι για τα πρώτα αναπτυξιακά του βήματα, το γάλα αποτελεί το μόνο και συνάμα το πιο πολύτιμο στοιχείο. Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα έχει αντιληφθεί την σημασία του γάλακτος και για αυτό εξημέρωσε κατά την διάρκεια της εξέλιξης του τα ζώα που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί για να καλύψει αυτήν την ανάγκη του. Στην πορεία αντιλήφθηκε πως από το γάλα μπορεί να παρασκευάσει διάφορα προϊόντα, ιδιαίτερα θρεπτικά, τα οποία μάλιστα διαφέρουν όσον αφορά την μορφή και την γεύση τους ανάλογα με το είδος της πρώτης ύλης καθώς και της τεχνικής που χρησιμοποιείται. Έτσι φτάσαμε στο σήμερα να έχουμε τόσα πολλά προϊόντα με βάση το γάλα.
  Η παραγωγή των πολύτιμων προϊόντων του γάλακτος ωστόσο είχε και έχει πολύ βαρύ αντίκτυπο στο περιβάλλον. Με τα χρόνια ο άνθρωπος έχει καταλήξει πως το περιβάλλον του είναι πολύ σημαντικό καθώς και η διατήρηση του για τις επόμενες γενιές.
  Με βάση την γνώση, την τεχνολογία και την συνθετική σκέψη με τα χρόνια κατέληξε στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων με χρήση συστημάτων που αποτελούνται από φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες. Για να μπορέσει να προχωρήσει την έρευνα και ταυτόχρονα να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της αναγκάστηκε να βρει τρόπους που μπορούσανε να μελετήσουν τα αποτελέσματα των συστημάτων αυτών. Έτσι καταλήγουμε στο σκοπό αυτής της διπλωματικής εργασίας, η οποία είναι η ποσοτικοποίηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την διαχείριση των υγρών αποβλήτων της γαλακτοβιομηχανίας. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε μια εγκατάσταση υπαρκτή η οποία βρίσκεται και λειτουργεί εδώ και περίπου δέκα χρόνια στην πλέον πετυχημένη ελληνική γαλακτοβιομηχανία ΤΥΡ.Α.Σ Α.Ε. .

Abstract:

 Milk is a rich in vitamins and minerals food and at the same time it is a basic resource for one of the most profitable economical activities, dairy plants.

 Since birth every mammal is fed strictly with milk for some time. This means tha it is its only and most valiable food resource for its growth. Humanity since the ancient times have understand the meaning of milk and for that reason humanity have tamed mammals through its own evolution in order to have milk as a food resource. Through time humanity realised that milk could be used as as a base ingredient for production of several other more nutrisious, and different products depending on its source and the procedure being used. This is why today we have such a variety of dairy products.

 Dairy products have a great impact on the environment through their process of production. Humanity through the years have understood how precious environment is for its survival.

 By using knowledge and technology and abstract thinking and through time humanity have found ways of treating the wastewater of dairy plants by using systems of physical, chemical and biological processes. In order to keep evolving the ways of treating such wastes we had to come up with ways of evaluating the results of existing processes. This is the main cause of this papper, through the use of mathematical means we can evaluate the efficiency of the system of wastewater treatment of dairy plant at one of the most succeful dairy industries “ Hellenic Dairy “.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012