Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παπανικολόπουλου Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα03/08/2021 09:30 - 10:32

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Παπανικολόπουλος Κωνσταντίνος

Αριθμός Μητρώου: 2015010113

 

Θέμα

Βιώσιμη διαχείριση των μετάλλων ομάδας πλατίνας - Ανάκτηση μετάλλων ομάδας πλατίνας από καταλύτες αυτοκινήτων

 

 Επιτροπή:

Επιβλέπων:        Μπιλάλης Νικόλαος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:   Κουλουριδάκης Παύλος, Ε.ΔΙ.Π.

Δεύτερο Μέλος: Αραμπατζής Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής

 

Περίληψη            

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται η σημασία των Platinum Group Metals (PGM) για τον χώρο των επιστημών, της βιομηχανίας και της οικονομίας, καθώς επίσης και ο ρόλος τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται η ανάγκη  βιώσιμης διαχείρισης των μετάλλων αυτών και η περιβαλλοντική σημασία της μείωσης της πρωτογενούς παραγωγής τους. Αναλύεται εκτενέστερα η δομή και ο τρόπος λειτουργίας των καταλυτών αυτοκινήτων καθώς επίσης και οι τρόποι διαχείρισής τους. Δίνονται οικονομικά στοιχεία των PGM στο πέρασμα των χρόνων, περιγράφεται η διαδικασία ανάκτησης τους  από χρησιμοποιημένους καταλύτες  αυτοκινήτων, πραγματοποιείται πείραμα με αναλύσεις σύστασης καταλυτών, εκτιμάται η πραγματική τους αξία και επίσης γίνεται σύντομη έρευνα αγοράς στον χώρο της ανακύκλωσης εξαντλημένων καταλυτών.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             3/8/2021

Ώρα:                                      9:30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:  https://tuc-gr.zoom.us/j/82997435102?pwd=dGtqNnpuMUhzR0k1Y3FNbVdjaytmZz09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012