Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ντουμανά Δανάης κ Πιπεράκη Ελπίδας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/02/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο:Δανάη Ντουμανά, Ελπίδα Πιπεράκη

Τίτλος:«Ανιχνεύοντας τα χωρο-χρονικά αποτυπώματα: Οι πρώτες συνοικίες εκτός των Τειχών της Παλιάς Πόλης των Χανίων.»
Title:«Tracing the space-time figuratives: The first districts outside the Walls of the Old Town of Chania. » 
Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου 2022, 2 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Διμέλλη  (επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζησάββα


Περίληψη

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται να προσεγγιστεί και να κατανοηθεί το χωρικό αποτύπωμα που άφησε ο χρόνος από τα τέλη του 19ου αιώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου δημιουργήθηκαν οι πρώτες συνοικίες εκτός των τειχών της Παλιάς πόλης των Χανίων μέχρι την σύγχρονη εποχή.
Αναλύεται, το πως αποτυπώθηκε χωρικά η μνήμη στον αστικό ιστό ανά τα χρόνια και το τι έχει διατηρηθεί από αυτόν στο σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ιστορική αναδρομή ,αστική και πολεοδομική ανάλυση σε τρείς από τις συνοικίες της πόλης, οι οποίες έχουν ορισμένα κοινά γνωρίσματα. Εντοπίζονται τα ίχνη, δηλαδή το χωρικό αποτύπωμα της ιστορίας και της μνήμης της κάθε 20ετίας του 20ου αιώνα και ο τρόπος με το οποίο συνυπάρχουν με τον σύγχρονο αστικό ιστό. Ταυτόχρονα, διακρίνεται η αφορμή που συνέβαλε στην εξέλιξη των περιοχών και στην αφομοίωση των ιχνών από τον υφιστάμενο ιστό της πόλης. Οι τρεις αυτές συνοικίες των Χανίων είναι οι ακόλουθες:
1 Κουμ Καπί
2 Χαλέπα
3 Νέα Χώρα

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012