Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κασοκεράκης Μιχάλης-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα03/02/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Μιχάλης Κασοκεράκης.

Α.Μ.: 2015050028.

Ημερομηνία Παρουσίασης: 03/02/2022.

Ώρα:  14:00-15:00.

Αίθουσα: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης

https://tuc-gr.zoom.us/j/2890432191?pwd=dDFCRUV5d2RyNjh5dVFXUlBSb2RHZz09      

Θέμα ΔE « Χωρική ανάλυση πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή Μαλίων Κρήτης »

Title «Spatial flood risk for the Malia, Crete area »

Επιβλέπων: Kαθηγητής Δρ. Γεώργιος Καρατζάς 

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 …Kαθηγητής Δρ. Γεώργιος Καρατζάς .

2… Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Νικολαΐδης

3… Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Παρανυχιανάκης

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την πλημμυρική επικινδυνότητα της περιοχής των Μαλίων με τη χρήση ΓΣΠ (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS). Τα Μάλια είναι  μία  παραθαλάσσια κωμόπολη, η οποία  βρίσκεται  36 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου, αποτελώντας Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμο Χερσονήσου. Για την υλοποίηση της απαιτούμενης έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν βροχομετρικά δεδομένα ενός έτους από 4 μετεωρολογικούς σταθμούς περιμετρικά της περιοχής μελέτης. Ταυτόχρονα,αναγκαία προϋπόθεση για την διεκπεραίωση της μελέτης ήταν η εισαγωγή των  χαρτών  της γεωλογίας και των ισοϋψων καμπυλών της Κρήτης στο πρόγραμμα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ώστε να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία.

Οι παράγοντες οι οποίοι διευκολύνουν την αξιολόγηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας είναι έξη και είναι οι εξής:  Υψόμετρο, Κλίση, Συγκέντρωση Ροής, Χρήσεις Γης, Υδρογεωλογία και Χωρική Κατανομή Έντασης Βροχόπτωσης. Οι παράγοντες αυτοί ποσοτικοποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν 6 θεματικοί χάρτες raster(καννάβου). Η ιδεολογία πίσω από αυτή την ποσοτικοποίηση είναι ότι κάθε χάρτης περιλαμβάνει τους βαθμούς επικινδυνότητας 1, 2, 5, 8 και 10, οι οποίοι αντιστοιχούν σε Πολύ Χαμηλή, Χαμηλή, Μέτρια, Υψηλή και Πολύ Υψηλή πλημμυρική επικινδυνότητα. Οι 6 αυτοί θεματικοί χάρτες συνδυάστηκαν και προέκυψε ένας τελικός χάρτης συνολικής πλημμυρικής επικινδυνότητας για την περιοχή μελέτης.

Ως αποτέλεσμα, με τη βοήθεια του GIS προσδιορίστηκε η πλημμυρική επικινδυνότητα της περιοχής μελέτης για την υπάρχουσα κατάσταση. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι τα Μάλια στο σύνολό τους  χαρακτηρίζονται από μέτρια επικινδυνότητα, κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ειδικότερο μελλοντικά λόγω της συνεχώς αυξανόμενης κλιματικής αλλαγής η οποία παρατηρείται χρόνο με το χρόνο.

Abstract:

In this thesis the main goal was to assess the Flood Risk of the area of Malia, by using the Geographical Information Systems software (GIS). Malia is a coastal town, which is located 36 kilometers east of Iraklion in Crete, being a borough of the municipality of Hersonissos. In order to implement this study, rain data was utilized. These data are collected from four meteorological stations which are positioned around the field. Simultaneously, importing maps, which contains the geology and the contour lines of Crete, in the GIS software was an obligatory prerequisite in order to conduct the study.

The factors which facilitate the assessment of the Flood Risk are six. More specifically, these factors are: the Altitude, Slope, Flow Accumulation, Hydrogeology, Land Use, and the Spatial Distribution of Rainfall Intensity. The aforementioned factors were quantified on a same-basis scale by creating six raster maps. The ideology behind this quantification, is that each and every map includes the numbers of 1, 2, 5, 8 and 10, which corresponds to Very Low, Low, Moderate, High and Very High flood risk. Ultimately, these six maps were combined, producing one final map which depicts the overall Flood Risk, concerning the study area of Malia.

As a result, by utilizing the GIS software, the current situation regarding the Flood Risk of Malia has been specified. These results establish that, the town of Malia as a whole, is characterized by Moderate Flood Risk, which leads to the inference that the area needs distinct attention, especially taking into account the constantly accretive climate change which is developing through the years.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012