Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Φεβ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Κουτρουμπίλα Γεωργίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα09/02/2022 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Κουτρουμπίλα

Τίτλος: Αποκατάσταση και επανάχρηση της βίλας Κεφαλληνού στο Χαλάνδρι Αττικής

Title: Restoration and reuse of vila Kefalinos in Chalandri, Attica

Εξεταστική Επιτροπή

    Επίκουρος Καθηγητής  Κλήμης Ασλανίδης (επιβλέπων)
    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη
    Αναπληρώτρια Καθηγητής Μαρία Σταυρουλάκη


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση και επανάχρηση της βίλας Κεφαλληνού στο Χαλάνδρι Αττικής, η οποία αποτέλεσε την οικία της οικογένειας των Κεφαλληνών από το 1920 έως και το 2010 οπότε και εγκαταλείφθηκε. Πρόκειται για ένα εκλεκτικιστικό ισόγειο κτίριο με υπόγειο, της εποχής του μεσοπολέμου, το οποίο κηρύχθηκε διατηρητέο το 1999.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποκατάσταση του κτηρίου, η ανάδειξη  και  επανάχρησή του, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και τους διεθνείς χάρτες για την προστασία και αποκατάσταση των μνημείων. Για τον σκοπό αυτόν, πραγματοποιήθηκε πλήρης ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του μνημείου, σύμφωνα με την οποία  αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση της παθολογίας του, εκτιμήθηκαν οι αξίες που φέρει και προσδιορίστηκαν οι προτεινόμενες επεμβάσεις, με σεβασμό στο μνημείο και τις αξίες του. Μεθοδολογικά η έρευνα βασίστηκε σε δύο σκέλη : α) σε αρχειακό υλικό εμπλεκομένων υπηρεσιών, βιβλιογραφικό υλικό, προφορικές συνεντεύξεις και β) σε επιτόπια έρευνα και καταγραφή των αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών στοιχείων του ακινήτου.
Η εργασία διαρθρώνεται  σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τη σχέση του κτιρίου με την ευρύτερη περιοχή στην οποία αυτό ανήκει και με την οποία συσχετίζεται. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του κτιρίου με επιτόπια έρευνα και καταγραφή της τυπολογίας, της μορφολογίας και της παθολογίας, του κλείνοντας με συμπεράσματα για τις αξίες του, οι οποίες θα αποτελέσουν κριτήριο για τον βαθμό επέμβασης. Το τρίτο μέρος, αφορά την πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης, βάσει των δεδομένων που προέκυψαν από τα δυο προηγούμενα κεφάλαια. Η πρόταση στηρίζεται στα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται, ούτως ώστε το κτίριο να είναι ικανό να φιλοξενήσει μία χρήση που αφενός θα είναι συμβατή με αυτό και αφετέρου μία χρήση η οποία θα ικανοποιεί και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

 

Meeting ID: 989 7695 1920

Password: 609827

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012