Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

10
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τυχάλας Πέτρος - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα10/02/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΥΧΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

θέμα
Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτήρια με Αξιολόγηση της Οπτικής τους Επίδρασης
Design Optimization of Photovoltaic Systems on Buildings by Evaluating their Visual Impact

Εξεταστική Επιτροπή
Αν. Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης (επιβλέπων)
Καθηγητής  Γεώργιος Σταυρακάκης
Αν. Καθηγητής  Φώτιος Κανέλλος

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες έχουν αρχίσει να επενδύουν στις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (Α.Π.Ε.) θέτοντας υψηλούς στόχους μέχρι και για πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους από αυτές γεγονός που οφείλεται κυρίως στα σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματά τους, όπως η μείωση εκπομπών CO2 σε σχέση με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Ένας βασικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η αξιοποίηση επιφανειών, οι οποίες δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη χρήση, όπως είναι οι ταράτσες, οι σκεπές και οι τοίχοι των κτιρίων, των οποίων η κάλυψη με φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα θα προσέφερε ένα σημαντικό ποσό ενέργειας. Πέρα από τα πλεονεκτήματα τους όμως, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως είναι για παράδειγμα αλλαγές στο τοπίο, οι οποίες έχουν οπτικό αντίκτυπο στον άνθρωπο.

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους σε κτίρια με ενσωματωμένα Φ/Β πλαίσια, βρίσκοντας τον βέλτιστο συνδυασμό διαστασιολόγησης με παράλληλη αξιολόγηση της οπτικής τους επίδρασης. Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε έχει τη δυνατότητα προσομοίωσης Φ/Β συστήματος διασυνδεδεμένου με το ηλεκτρικό δίκτυο με δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας. Η ελαχιστοποίηση του κόστους και η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του Φ/Β συστήματος έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση του αλγορίθμου Particle Swarm Optimization (PSO). Η καινοτομία της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού διαστασιολόγησης λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν την οπτική επίδραση του σχεδιαζόμενου Φ/Β συστήματος.

 

Meeting ID: 967 8767 2714

Password: 259569

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012