Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Νικολάου Σκορδαλού, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/02/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Νικόλαος Σκορδαλός

Αριθμός Μητρώου:              2014010089

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Αιολικά πάρκα, λήψη και επεξεργασία ανεμολογικών δεδομένων

Τίτλος στα Αγγλικά:            Wind farms, wind data acquisition and processing

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Ιωάννης Κ. Νικολός, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:            Ανάργυρος Δελής, Αν. Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Γεώργιος Αραμπατζής, Επ. Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η χρήση της αιολικής ενέργειας και η συμβολή αυτής στην παραγωγή οφέλιμης ενέργειας, συναντάται αρκετά χρόνια πίσω και δείχνει να εντείνεται όλο και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά η έννοια του αιολικού δυναμικού και η διαθεσιμότητα σε αξιόλογα και αξιοποιήσιμα δεδομένα ανέμου από τον άνθρωπο. Περιγράφουμε ποιοί παράγοντες επηρεάζουν άμεσα το αιολικό δυναμικό και πόσο εύκολη είναι η λήψη και επεξεργασία ανεμολογικών δεδομένων, κατά τόπους. Παρατίθενται η φύση και τα είδη των ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται, καθώς και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη ενός αιολικού πάρκου, με σκοπό την ηλεκροπαραγωγή. Ακόμη, γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, σε αρκετά εμπορικά μοντέλα ανεμογεννητριών της σύγχρονης αγοράς, δύο μεγάλων εταιριών παγκόσμιας φήμης, και στο πως μια κατάλληλη επιλογή για χρήση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας. Προβλήματα που απασχολούν τους ερευνητές και τους μηχανικούς, όσον αφορά στην ταχύτητα ανέμου, είναι η ακρίβεια των μετρήσεων αλλά και η μακροχρόνια πρόβλεψη του αιολικού δυναμικού. Ο αριθμός και το ύψος των μετεωρολογικών ιστών, αλλά και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού λήψης ανεμολογικών δεδομένων απαιτούν βέλτιστες πρακτικές για την ακριβή μέτρηση της ταχύτητας και άλλων παραμέτρων του ανέμου. Στην παρούσα εργασία αναλύονται αυτές οι πρακτικές, όπως και αναλυτικές μέθοδοι πρόβλεψης του μακροχρόνιου αιολικού δυναμικού μιας περιοχής. Παρουσιάζονται μεθοδολογίες (εκθετική, λογαριθμική, παραμέτρων) προσέγγισης ταχυτήτων ανέμου σε μεγαλύτερα ύψη, εκεί που λειτουργούν οι σύγχρονες μεγάλες ανεμογεννήτριες, όπου όμως δεν είναι πάντα εύκολη η πρόσβαση για μέτρηση, είτε είναι αρκετά κοστοβόρα. Η αξιοπιστία των μεθόδων αυτών δοκιμάζεται με πραγματικά δεδομένα ανέμου, που υπάρχουν διαθέσιμα για την Ιεράπετρα της Κρήτης. Επιπλέον, παρατίθεται πειραματική προσέγγιση της ταχύτητας ανέμου στα 100 m υψόμετρο της παραπάνω περιοχής, κάνοντας χρήση του εκθετικού και λογαριθμικού νόμου. Τέλος παρουσιάζονται σε πίνακες οι κατανομές ταχύτητας ανέμου για οκτώ περιοχές της Κρήτης που θεωρούνται από τις πιο ελκυστικές για επενδύσεις σε αιολοκά πάρκα. Οι πίνακες προκύπτουν από επεξεργασία ανεμολογικών δεδομένων που συλλέγουν μετεωρολογικοί σταθμοί, σε βάθος πενταετίας, και είναι προσβάσιμα στο κοινό.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Δευτέρα, 14-2-2022

Ώρα: 13.00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Διαδικτυακά

Κτίριο: ------

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012