Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Φεβ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Καστρίσιου Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/02/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Καστρίσιος Κωνσταντίνος

Αριθμός Μητρώου: 2017019041

 

Θεμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Προσομοίωση του πεδίου ροής εντός συμπιεστή ακτινικής ροής μικρού στροβιλοαντιδραστήρα»

Τίτλος στα Αγγλικά: «Flow field simulation inside the centrifugal compressor of a small turbojet»

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Νικολός Ιωάννης

Πρώτο Μέλος: Δελής Ανάργυρος

Δεύτερο Μέλος: Αραμπατζής Γεώργιος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στα πλαίσια της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής, αρχικά θα πραγματοποιηθεί κατασκευή του ψηφιακού μοντέλου του συμπιεστή (compressor) ενός μικρού στροβιλοαντιδραστήρα (turbojet), ο οποίος χρησιμοποιείται για την πρόωση μικρών μη-επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) υψηλών επιδόσεων. Ο συμπιεστής περιλαμβάνει το τμήμα εισόδου (inlet), την πτερωτή (impeller), το πρόσθιο και οπίσθιο κέλυφος (front and rear casing) και την άτρακτο (shaft). Στο κέλυφος βρίσκονται ενσωματωμένα και τα σταθερά πτερύγια του διαχύτη (diffuser).

Από τα εν λόγω ψηφιακά μοντέλα θα παραχθούν τα αντίστοιχα μοντέλα του χωρίου ροής (flow domain), εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η προσομοίωση της ροής του αέρα. Η προσομοίωση θα γίνει με τη χρήση του εμπορικού λογισμικού ANSYS CFX. Το χωρίο ροής εντός της πτερωτής θα είναι περιστρεφόμενο, ενώ τα υπόλοιπα θα είναι ακίνητα. Θα δημιουργηθεί το κατάλληλο υπολογιστικό πλέγμα για την διακριτοποίηση των εξισώσεων της ροής. Στη συνέχεια θα οριστούν οι κατάλληλες οριακές συνθήκες (εισόδου, εξόδου, στερεού τοιχώματος, ταχύτητα περιστροφής, διεπιφάνειες μεταξύ των σταθερών και περιστρεφόμενου τμήματος), καθώς και το μοντέλο επίλυσης (εξισώσεις RANS συμπιεστού συνεκτικού ρευστού, μοντέλο τύρβης SST, μόνιμο πεδίο ροής).

Μετά την προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία των αποτελεσμάτων, ώστε να φανούν τα προβλήματα της σχεδίασης και να προταθούν βελτιώσεις για την αύξηση της απόδοσης του εν λόγω συμπιεστή.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The goal of the present thesis is to simulate the flow field inside a centrifugal compressor of a small turbojet engine for propulsion of high-performance small UAVs. Firstly, geometry measurements and 3D geometry definition of the AMT Olympus compressor components will be accomplished with the use of SOLIDWORKS (CAD Software). The compressor’s model consists of the inlet duct, the duct casing, the impeller and the diffuser blades. The diffuser vanes are integrated in the casing. After creating the assembly, meshing will be accomplished with use of ANSA mesh generation software. The flow domain inside the impeller will be considered as rotating, with the rest being stationary. Finally, using an ANSYS CFX steady state analysis simulation, iso-contours are generated to depict the distribution of basic thermodynamic quantities through the compressor, such as pressure and temperature and results evaluation is accomplished. The simulated centrifugal compressor can then be used as a reference for a subsequent optimization of its geometry.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/02/2022

Ώρα: 12:00-13:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύνδεσμος: https://tuc-gr.zoom.us/j/98570645147?pwd=Mm1Zc20yL0w0LzFSTmtHTFBuaVREdz09

Meeting ID: 985 7064 5147

Password: 747514

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012