Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Αντωνίου Χρυσαφέλη , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/02/2022 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Αντώνιος Χρυσαφέλης

Αριθμός Μητρώου: 2013010001

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:    Προσέγγιση της κατανομής των χρόνων παραγωγής σε γραμμές με πεπερασμένες αποθήκες και μηχανές με εκθετικούς χρόνους επεξεργασίας

Τίτλος στα Αγγλικά:     An approximation of the distribution of item departure times from a production line with finite buffers and machines with exponential processing times

 

Επιτροπή:

Βασίλειος Κουϊκόγλου, Επιβλέπων

Ευστράτιος Ιωαννίδης

Γεώργιος Τσιναράκης

 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται προσεγγιστική εκτίμηση στατιστικών παραμέτρων των χρόνων μεταξύ διαδοχικών προϊόντων που παράγονται από γραμμή παραγωγής με μηχανές και ενδιάμεσες αποθήκες. Εφαρμόζεται μία γνωστή μέθοδος προσεγγιστικής διάσπασης γραμμών σε επί μέρους συστοιχίες δύο μηχανών με μία ενδιάμεση αποθήκη. Η μέθοδος επεκτείνεται ώστε να υπολογίζει, εκτός από τους μέσους χρόνους παραγωγής προϊόντων, και τις ροπές μεγαλύτερων τάξεων (διασπορά, ασυμμετρία, κοκ) οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών. Με τη βοήθεια υπάρχοντος μοντέλου προσομοίωσης εκτελούνται αριθμητικά πειράματα για την διερεύνηση των σφαλμάτων της μεθόδου διάσπασης και της ταχύτητάς της έναντι της προσομοίωσης για διαφορετικές γραμμές παραγωγής.

 

​​​​​​​Ημεροηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:     24/2/2022

Ώρα: 15.00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom

Topic: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αντώνη Χρυσαφέλη, 15.00 μμ

https://tuc-gr.zoom.us/j/92098188099?pwd=Vm45ZmVFYURTZ0d6d2hUTWhSK3lyUT09

Meeting ID: 920 9818 8099

Password: 605440

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012