Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ηλία Λέκκα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα23/02/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:                  Ηλίας Λέκκας

Αριθμός Μητρώου:              2014010029

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:           

Ανάλυση τεχνολογικών λύσεων για βιώσιμες πόλεις: Εφαρμογή στην πόλη των Χανίων

Τίτλος στα Αγγλικά:           

Analysis of technological solutions for sustainable cities: Application in the city of Chania

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Πρώτο Μέλος:                        Ιψάκης Δημήτριος

Δεύτερο Μέλος:          Κονσολάκης Μιχαήλ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           

Η παρούσα διπλωματική διατριβή έχει ως σκοπό την διερεύνηση τρόπων με τους οποίους μπορούν οι σύγχρονες πόλεις να γίνουν φιλικότερες προς τους κατοίκους τους, προσφέροντάς τους ένα βιωσιμότερο αστικό περιβάλλον με την βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και λύσεων που βασίζονται στην ίδια τη φύση.  Αρχικά γίνεται μια προσπάθεια για  την αναγνώριση και αποσαφήνιση του όρου βιώσιμη πόλη και στην συνέχεια παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική καταγραφή διαφόρων νέων, παλαιών και έξυπνων τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες.  Σε όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται λύσεις αστικής γεωργίας, λύσεις που αφορούν το νερό και πράσινες λύσεις που χρησιμοποιούν την ίδια την φύση και τα ευεργετήματά της προς όφελος των κατοίκων της πόλης.  Πέραν όλων αυτών γίνεται και μια εκτενής καταγραφή διαφόρων προτάσεων αστικών πολιτικών που θα πρέπει κάθε σύγχρονη πόλη να εφαρμόζει στην προσπάθεια για βελτίωση της βιωσιμότητάς της, οι οποίες αφορούν από την βιώσιμη κινητικότητα και τον βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό έως την βιώσιμη διαχείριση του νερού και της ενέργειας.  Με γνώμονα ένα μεγάλο μέρος αυτών των πρακτικών αλλά και συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη των Χανίων, στο τελευταίο κεφάλαιο προτείνονται διάφορες ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες εφαρμογές που κατά την γνώμη μας θα έφερναν έμπρακτες αλλαγές στον μετασχηματισμό των Χανίων σε πρότυπο βιώσιμης πόλης.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

The aim of this diploma thesis is to explore ways in which modern cities can become friendlier to their inhabitants, offering them a more sustainable urban environment with the help of technology and solutions based on nature itself.  Initially, an effort is made to recognize and clarify the term sustainable city and then a bibliographic record of various new, old and smart technological solutions is presented to address the problems that modern societies face.  All the above include urban farming solutions, water solutions and green solutions that use nature itself for the benefit of the city's inhabitants. In addition to all this, there is an extensive inventory of various proposals for urban policies that every modern city should implement in the effort to improve its sustainability, ranging from sustainable mobility and sustainable urban planning to sustainable water and energy management.  Based on a large part of these practices and including the problems faced by the city of Chania, the last chapter proposes various realistic and feasible applications that in our opinion would bring practical changes in the transformation of Chania into a model of a sustainable city.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             23/02/2022

Ώρα:                                      13:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:                https://tuc-gr.zoom.us/j/98371216412?pwd=ZGZYNVpxMDVjU056Ty9ncGhhSXh6dz09

Meeting ID: 983 7121 6412

Password: 533180

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012