Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Αντωνακάκη Ιωάννη Χρήστου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/03/2022 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:     Αντωνακάκης Ιωάννης Χρήστος

Αριθμός Μητρώου: 2014010035

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:           

Χρηματοοικονομική ανάλυση του αεροπορικού κλάδου στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2015-2019 και κατάταξη των αεροπορικών εταιριών με τη χρήση πολυκριτήριας μεθόδου ανάλυσης.

Τίτλος στα Αγγλικά:  

A financial analysis of the airline sector in Europe from 2015-2019 and ranking of the airlines with a multi-criteria analysis method.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Πρώτο Μέλος:            Δούμπος Μιχάλης

Δεύτερο Μέλος:Ατσαλάκης Γεώργιος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση του αεροπορικού κλάδου στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2015 έως 2019. Η μελέτη του κλάδου θα πραγματοποιηθεί με την ανάλυση ενός δείγματος που αποτελείται από έντεκα (11) αεροπορικές εταιρίες. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με χρήση κατάλληλων χρηματοοικονομικών δεικτών. Στόχος είναι η αξιόπιστη μελέτη και ανάλυση της οικονομικής πορείας του κλάδου, για την χρονική περίοδο που προαναφέρθηκε. Επιπλέον, με βάση τις επιδόσεις των αεροπορικών σε συγκεκριμένους δείκτες θα εφαρμοστεί η πολυκριτήρια μέθοδος ανάλυσης PROMETHEE II,με την οποία θα προκύψει η τελική κατάταξη των εταιριών. Τέλος, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, που θα προκύψουν από την μελέτη αυτή για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

The purpose of this thesis is the financial analysis of the airline industry in Europe from 2015 to 2019. For the analysis of the sector a sample of eleven (11) full-service carriers will be used. The analysis will be conducted by using proper financial indicators. The goal is a reliable study and analysis of the financial state of the sector, during the aforementioned period. Furthermore, based on the airlines performance on specific indicators the PROMETHEE II multi-criteria analysis method will be used in order to rank them. Lastly, an in-depth analysis of the final results and conclusions will take place.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 01/03/2022

Ώρα:                          10:30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

 

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

 

Meeting ID: 426 722 8881

Password: 428821

 

Αίθουσα:               ………………………………………

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012