Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Μαρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Τετράδη Παναγιώτας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα02/03/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:        Τετράδη Παναγιώτα

Αριθμός Μητρώου:           2019019018    

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:   ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΟΛΗΨΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τίτλος στα Αγγλικά:         Biases and Heuristics in decision making

 

 Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Κοντογιάννης Θωμάς

Πρώτο Μέλος:               Γρηγορούδης Ευάγγελος

Δεύτερο Μέλος:  Τσαφαράκης Στέλιος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  Δεδομένης της σημαντικότητας του ψυχισμού στην καθημερινότητα μας, η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα εστιάσει στην διανοητική διαφοροποίηση των στελεχών διοίκησης όταν καλούνται να λάβουν αποφάσεις που επηρεάζουν την εξέλιξη την πορεία και την απόδοση της επιχείρησης. Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής ο αναγνώστης θα είναι ικανός να αντιληφθεί την βαρύτητα της ευθύνης που έχει κάθε διοικητικό στέλεχος στη λήψη αποφάσεων σε μια επιχείρηση και την σημασία του κάθε διοικητικού στελέχους στο ευρύ φάσμα της επιχείρησης.

Στη πρώτη ενότητα θα αναλύσουμε μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές την σημασία των πληροφοριών και τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Θα προβάλλουμε μοντέλα που συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων και συνθήκες που εντός της επιχείρησης μπορούν να μας επηρεάσουν, θα προσδιοριστεί η έννοια της πληροφορίας και θα προβληθεί ο κυρίαρχος ρόλος που διαδραματίζει στη λήψη αποφάσεων.

Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανάλυση στο θεωρητικό πλαίσιο ερμηνείας των αποφάσεων βάσει συμπεριφοράς (Behavioral Decision Research), η οποία θα αναλυθεί και στα υπόλοιπα κεφάλαια.

Στην τρίτη ενότητα θα γίνει μια αναφορά στο ατομικό επίπεδο ευθύνης των διοικητικών στελεχών και στα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν μια ατομική συμπεριφορά και θα αναφερθεί στο πώς επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση.

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η διανοητική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών καθώς και οι γνωστικές μεροληψίες Τα ανωτέρω θα οδηγήσουν στη παρουσίαση της στρατηγικής σκέψης και λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση του εκάστοτε στόχου της επιχείρησης.

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τύποι και οι πηγές προκατάληψης, πώς αυτή επηρεάζει την λήψη αποφάσεων, οι στρατηγικές για την μείωσή της και οι μέθοδοι εκπαίδευσης στην προσέγγιση λήψης των αποφάσεων .

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             Τετάρτη 2/3/2022

Ώρα:                       ………14:00-15:00 ………………

 

Join Zoom Meeting
https://tuc-gr.zoom.us/j/95446605698?pwd=NHNEOVp2bGVzc3cxUEtGVnFoem1QUT09

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012