Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ιακωβίδη Αντωνίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα03/03/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑ;ΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Ιακωβίδης Αντώνιος

Αριθμός Μητρώου: 2016010065

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ο κομβικός ρόλος των ESG στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η περίπτωση των επιχειρήσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τίτλος στα Αγγλικά: The key role of ESG at the companies adaption to a new business framework. The case of the renewable sector’s companies.             

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Πρώτο Μέλος:            Δούμπος Μιχάλης

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

 Η διπλωματική εργασία επιδιώκει την κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης των ESG δεικτών,  εξετάζει την σημασία και τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την ενσωμάτωση της λογικής που προβάλλει το τρίπτυχο ESG στις επιχειρήσεις, καθώς και μελετά πώς μέσω της χρήσης αυτού μπορεί να επιτευχθεί μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια βελτίωση της βιωσιμότητάς τους και της δυναμικής τους για περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη.

Η αξιολόγηση των δεικτών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων με παράλληλη εφαρμογή της υφιστάμενης επιστημονικής μεθοδολογίας θα βοηθήσει στη διάκριση εκείνων των παραμέτρων που διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο στις συμπεριφορές και στον τρόπο που η εκάστοτε επιχείρηση μπορεί μέσω της πολιτικής της να επηρεάσει τις εξελίξεις και να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα.​ Η εργασία θα εστιάσει στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ίσως τον πιο επίκαιρο κλάδο της εποχής της κλιματικής κρίσης. Στόχος είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων δεικτών ESG να αξιολογούν ορθά τις επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσιάζοντας τις όποιες αδυναμίες και προτείνοντας εναλλακτικές προτάσεις – παραμέτρους πάνω στις οποίες θα μπορούσαν να προσαρμοσθούν οι δείκτες για να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες στους θεσμικούς επενδυτές για τον συγκεκριμένο κλάδο.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The target of this dissertation is to understand how ESG indicators are formulated, to examine the importance for the companies to integrate the logic of the ESG, and how to use it in order to reduce their financial costs and as a result to improve their viability and their future growth.

The evaluation of business viability indicators in parallel with the implementation of existing scientific methodology contributes to distinguish the parameters that play key role in behaviors and how the company through its policies could influence growth and lead in different results. The study focusses on the renewable energy sector, which is one of the most up-to-date sector due to the climate crisis. The aim is to investigate the effectiveness of existing ESG indicators to evaluate the sector’ s companies, presenting any weaknesses and proposing alternatives - parameters on which the indicators could be adjusted to provide reliable information to institutional investors for the particular investment.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 03/03/2022         

Ώρα: 10:00                            

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               ………………………………………

Κτίριο:    ………………………………………

Link:

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

 

Meeting ID: 426 722 8881

Password: 428821

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012