Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

11
Μαρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Kristina Kostic, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα11/03/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   KRISTINA KOSTIC

Αριθμός Μητρώου: 2020019016

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            <<Μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε ξενοδοχείο 5 αστέρων>>

Τίτλος στα Αγγλικά:            “Measuring service quality at a 5star hotel”

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Ε.Γρηγορούδης

Πρώτο Μέλος:            Σ. Τσαφαράκης

Δεύτερο Μέλος: Ε. Κρασαδάκη

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Εστιάζοντας στη σημασία της αξιολόγησης και της ικανοποίησης στον ξενοδοχειακό κλάδο και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι αντιλήψεις και η συνολική ικανοποίηση των πελατών είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους διευθυντές των ξενοδοχείων, η παρούσα εργασία είναι μια προσπάθεια αναγνώρισης και αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, όπως και των παραγόντων που τις επηρεάζουν.

Οι βασικοί στόχοι της εργασίας ήταν: α) Ο προσδιορισμός των κυριότερων παραγόντων που έχουν πρωταρχική σημασία για τους πελάτες στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, β) Η αναζήτηση σχετικών πληροφοριών σχετικά με τις προσδοκίες των πελατών (αναμενόμενη ποιότητα υπηρεσιών) και γ) Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, μέσω της εκτίμησης του χάσματος μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων των πελατών.

Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα σε μια ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων. Για τη συλλογή των δεδομένων αναπτύχθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο, ενώ η ανάλυση των αποτελεσμάτων βασίστηκε στην πολυκριτήρια μέθοδο MUSA, καθώς και στο μοντέλο SERVQUAL.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 11/03/2022

Ώρα: 12.00 μ.μ.

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09

Meeting ID: 972 9557 8459

Password: 175550

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012