06
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Ανδριώτη Νεφέλης σχολής - ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: ΑΡΜΗΧ   Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα06/12/2018 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

 


Ονοματεπώνυμο:Νεφέλη Ανδριώτη

 

Τίτλος :ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ:
Προϋποθέσεις και αρχές

Title:REHABILITATION OF INDUSTRIAL CULTURAL HERITAGE:
Requirements and principles

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 6 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 3ου έτους,

Εξεταστική Επιτροπή

 Επίκ. Καθ.  Α.Τζομπανάκης Αλέξιος (επιβλέπων)
 Επικ. Καθ. Κ.Ασλανίδης
 Επικ. καθ Δ. Διμέλλη


Περίληψη

 Η προκείμενη μελέτη έχει ως αφετηρία την ιστορική ανασκόπηση της εκβιομηχάνισης της Ελλάδας, την απογείωση της βιομηχανικής της δραστηριότητας και το στάδιο της αποβιομηχάνισης της. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η εμφάνιση του κλάδου της βιομηχανικής αρχαιολογίας, γεγονός που διεύρυνε το αντικείμενο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και αναγνωρίστηκε η ιστορική, κοινωνική και τεχνολογική αξία των ανενεργών βιομηχανικών μονάδων. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το σύνολο των αξιών που διέπουν τη βιομηχανική κληρονομιά καθώς και η αναπόσπαστη σχέση αυτής με το τοπίο, βασικοί παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό της επανάχρησης. Ακόμη, η ύπαρξη βιομηχανικού εξοπλισμού καθιστά επιτακτική την ανάγκη της διάσωσης του και της ανάδειξης του, στο πλαίσιο της νέας χρήσης.
 Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων για την ανάπλαση των βιομηχανικών κατάλοιπων. Οι αξίες που διέπουν τα ανενεργά κελύφη, η ταυτότητα του τόπου και η διάσωση του μηχανολογικού εξοπλισμού συνθέτουν ένα μοναδικό πλέγμα, που καθοδηγεί τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων επανάχρησης.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012