10
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή Ακριτίδη Μάριου-Στυλιανού, Σχολής Μηχ.Ο.Π.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
Ώρα10/12/2018 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξεταζόμενος φοιτητής: ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

ΚΑΘ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (επιβλέπων)
ΑΝ. ΚΑΘ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δρ. ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΔΙΠ)

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Συμβολή της σεισμικής τομογραφίας και της τεχνολογίας κατανεμημένων αισθητήρων σεισμικών κυμάτων (οπτικής ίνας) στην απεικόνιση του υπεδάφους για την παρκολούθηση κατολισθήσεων.

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η εφαρμογή μιας νέας τεχνολογίας κατανεμημένων αισθητήρων σεισμικών κυμάτων (οπτικής ίνας) και συγκρίνεται με την συμβατική μέθοδο της σεισμικής τομογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η τεχνολογία DAS και συγκρίνεται με την υπάρχουσα συμβατική τεχνολογία της σεισμικής τομογραφίας, στην απεικόνιση του υπεδάφους για την παρακολούθηση κατολισθήσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση διασκόπησης σεισμικής διάθλασης. Χρησιμοποιήθηκε μοντέλο τεσσάρων στρωμάτων που αντιστοιχεί σε τομή υπεδάφους από την περιοχή των Βαυαρικών Άλπεων. Τα χαρακτηριστικά της τομής έχουν προσδιορισθεί από την συνδυαστική ερμηνεία των μεθόδων γεωραντάρ (GPR), ηλεκτρικής τομογραφίας (ERT) και σεισμικής διάθλασης (SR).

Ειδικότερα, ψηφιοποιήθηκε η ερμηνευμένη γεωφυσική τομή από την περιοχή μελέτης και στη συνέχεια, για την προσομοίωση του πειράματος σεισμικής τομογραφίας στις δύο διαστάσεις (2D), χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος PSV_SYNTHETICS_VER11 που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης σε περιβάλλον Μatlab. Δημιουργήθηκαν συνθετικά δεδομένα για 5 διαφορετικές θέσεις πηγών κατά μήκος του μοντέλου. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η επιλογή των πρώτων αφίξεων και η επεξεργασία τους με τη χρήση του λογισμικού SeisImager (πρόγραμμα PlotRefa). Για την αναπαράσταση της συμβατικής μεθόδου της σεισμικής τομογραφίας και της τεχνολογίας DAS χρησιμοποιήθηκαν δέκτες σε ισαποστάσεις των 6m και 1m, αντίστοιχα.

Εν κατακλείδι, συμπεραίνεται ότι η τεχνολογία κατανεμημένων αισθητήρων σεισμικών κυμάτων οπτικής ίνας (DAS) υπερέχει σε σχέση με την συμβατική σεισμική τομογραφία ως προς την ικανότητα διάκρισης των στρωμάτων του μοντέλου. Οι οπτικές ίνες επιτρέπουν την εξέταση του υπεδάφους σε όλο το μήκος του πεδίου ενδιαφέροντος καθώς λειτουργεί ως μια συστοιχία δεκτών τοποθετημένων σε πολύ μικρές ισαποστάσεις, γεγονός που παρέχει μια σαφώς λεπτομερέστερη εικόνα του υπεδάφους. Επιπλέον, η μεθοδολογία DAS δύναται να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις όπου η πραγματοποίηση της συμβατικής σεισμικής τομογραφίας αδυνατεί, τόσο για πρακτικούς όσο και για οικονομικούς λόγους.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012