31
Ιαν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Δρακόπουλου Φώτιου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
Ώρα31/01/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Δρακόπουλος Φώτιος

Αριθμός Μητρώου: 2013010169

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Χρηματοικονομικές επιδόσεις ,τάσεις και προοπτικές του κλάδου της πυρηνελαιουργείας στην Ελλάδα.

Τίτλος στα Αγγλικά1 : Financial analysis ,trends and outlook for the sector of oil core plants in Greece.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Δούμπος Μηχάλης

Πρώτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου της πυρηνελαιουργείας στην Ελλαδά με χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών και της πολυκριτήριας ανάλυσης PROMETHEE.

 

 Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 31/1/2019

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: εργ. Συστημάτων Χρημ/κης Διοίκησης

Κτίριο: Δ5

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012