01
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αθανάσιου Ταζέ, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής ΗΜΜΥ, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα01/02/2019 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΖΕ

 

με θέμα

Χρονική και Συχνοτική Εκτίμηση σε Σήματα Κιθάρας

Time and Frequency Estimatiοn in Guitar Signals

 

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, 09:30 π.μ.

Αίθουσα Συνεδριάσεων HMMY, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός (επιβλέπων)

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Αικατερίνη Μανιά

 Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης

 

Περίληψη

Σε αυτήν τη διατριβή, παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκτίμησης χρονισμού και ανίχνευσης συχνότητας ενός μουσικού σήματος κιθάρας. Στόχος του συστήματος είναι να εντοπίσει τη χρονική στιγμή στην οποία παίχτηκε μία απλή νότα και στη συνέχεια να της αποδώσει συχνότητα. Κατόπιν, η διαδικασία επεκτείνεται σε μία ακολουθία νοτών. Διάφοροι αλγόριθμοι δοκιμάστηκαν και συγκρίθηκαν ως προς την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και ως προς την υπολογιστική τους πολυπλοκότητα, πετυχαίνοντας έτσι την εκτέλεση της διεργασίας σε χρόνο μικρότερο από ή ίσο με τη διάρκεια του μουσικού σήματος.

​​​​​​​Abstract

In this thesis, a complete note onset estimation and pitch detection system is presented, tuned for guitar music signals. The goal of this system is to first estimate the point in time that a single note was played and then attribute a frequency to it. This task is then extended to a sequence of played notes. Various algorithms were tested and compared, taking into account both their efficiency to complete the task and their computational complexity, thus achieving processing time less than or equal to the duration of the music signal.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012