06
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Ζαράνη Θεοδώρας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα06/02/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:


 

Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΡΑΝΗ


Τίτλος :ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ : ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΘΗΣΕΙΟΥ
Title:  IN THE TRACKS OF THE WALL: URBAN WANDERING WITHING THISEIO’S MEMORIES

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13.00 μ.μ.
σχεδιαστήριο 1ου έτους , Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

 Αναπλ. Καθ. Αλέξιος Τζομπανάκης (επιβλέπων)
 Επικ.Καθ. Πανίτα Καραμανέα
 Αναπλ. Καθ. Νικόλαος Σκουτέλης

 


Περίληψη

Το θησείο είναι μια εσωστρεφής γειτονία, με μνήμες από την Αρχαία και σύγχρονη ελληνική ιστορία.Το νέο εγχαράσσεται πάνω στο παλιό και συνθέτει ενα τοπίο με έντονες αντιθέσεις και ασυνέχειες. Η υπάρχουσα δομή του, αγνοεί το αρχαιολογικό υπόβαθρο και διακατέχεται από ισχυρά όρια που ανακόμπτουν την κάθετη σύνδεση του με τους ιστορικούς χώρους και μνημεία ενδιαφέροντος. Η διπλωματική εργασία, εξετάζει τη δυνατότητα σύνδεσης και προβολής των κατακερματισμένων τμημάτων του αρχαίου θεμιστόκλειου τείχους, μέσα από την δημιουργία ενός περιπάτου, πάνω στις αρχαίες χαράξεις, με στόχο την ένταξη των μνημείων στον ζωντανό ιστό της πόλης, ανοίγοντας νέες σύγχρονες πύλες. Επιπροσθέτως, μέσω μιας δεύτερης διαδρομής, επιδιώκεται η ενοποίηση του δικτύου πρασίνου και  η ενεργοποίηση σε τοπικό επίπεδο,  εισάγοντας νέες χρήσεις σε αναξιοποίητα ισόγεια καθώς και αστικές καλλιέργειες, που απαντούν σε προβλήματα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012