06
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας Μακρυδάκη Ελευθερίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: ΑΡΜΗΧ   Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα06/02/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο: Ελευθερία Μακρυδάκη

 

Τίτλος : ΝΟΗΤΙΚΑ, ΤΟΠΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ MIRALLES
Title: Intellect, landscape and representational limits in the work of Enric Miralles

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 11.00 π.μ.
Αίθουσα Κ4,  Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Επικ.Καθ. Δήμητρα Χατζησάββα (επιβλέπουσα)
 Αναπλ.Καθ.Αλέξιος Τζομπανάκης
 Επικ Καθ. Παναγιώτα Καραμανέα


Περίληψη
Η παρούσα ερευνητική επιχειρεί την διερεύνηση του ιδιόμορφου έργου του Καταλανού αρχιτέκτονα, Enric Miralles Moya (1955-2000), καθώς και του πλαισίου δουλειάς του. Κύριο αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η μελέτη των επιρροών που δέχθηκε και του ιστορικού πλαισίου στο οποίο έζησε, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό παράδειγμα σύγχρονης αρχιτεκτονικής που προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και εξελίσσεται συνεχώς.

Η εργασία δομείται σε τέσσερις ενότητες: νοητικά, τοπιακά, αναπαραστατικά όρια και παραδείγματα. Αρχικά, θεωρώντας ότι μέσα από την αρχιτεκτονική του παρουσιάζεται μία μοναδική αντίληψη για τον χωρικό σχεδιασμό, επιχειρείται ο προσδιορισμός των επιρροών που δέχεται από άλλους αρχιτέκτονες, καθώς και του τρόπου που αντιδρά στα ιστορικά και πολιτισμικά δρώμενα του τόπου δράσης του, δηλαδή της Βαρκελώνης. Επίσης, παρουσιάζονται τα γνωρίσματα της συνθετικής του διαδικασίας, τα οποία αναγνωρίζονται στο πλούσιο υλοποιημένο έργο του. Στην δεύτερη ενότητα, μέσω της πολυεπίπεδης ανάγνωσης του έργου του, αναγνωρίζεται ως επαναληπτικό χαρακτηριστικό της δουλειάς του η υπέρβαση των ορίων. Το τοπίο είναι ο χώρος που εκδιπλώνεται η αρχιτεκτονική του, η οποία ακροβατεί μεταξύ του περιβάλλοντα και του δομημένου οριοθετημένου χώρου. Επίσης, γίνεται αναφορά στον χρόνο και τις συνέπειές του, στο παραγόμενο έργο του. Στην τρίτη ενότητα, παρουσιάζονται τα αναπαραστατικά μέσα που χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων του. Τα διαγραμματικά του εργαλεία περιλαμβάνουν αντισυμβατικά σχέδια, γραμμές και collage. Στην τελευταία ενότητα, γίνεται αναλυτική περιγραφή τριών παραδειγμάτων, στα οποία μελετώνται το μεθοδολογικό πλαίσιο και οι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν για τη συνθετική τους παραγωγή.


Abstract


This research thesis attempts to investigate the idiosyncratic work of the Catalan architect, Enric Miralles Moya (1955-2000), as well as the context of his work. The main objective of this work is to study his influences and the historical context in which he lived, leading him to create an excellent example of contemporary architecture which adapts to new circumstances and evolves constantly.

The thesis is structured in four sections: intellectual creativity, landscape and representational limits and examples. Initially, considering that a unique concept of spatial planning is presented through his architecture, an attempt is made to identify the architectural trends which influenced Miralles, as well as the impact in historical and cultural events in his area of action, namely Barcelona. Moreover, a presentation of the characteristics of his synthetic process is made, which are prominent in his richly implemented work. In the second section, through the multilevel reading of his work, the crossing of limits is recognized as a repetitive feature in his projects. The landscape is the space where his architecture unfolds, balancing between the environment and the structured delimited space. Furthermore, a reference is made to time and its consequences, on his produced work. In the third section, the representative means used to achieve his purposes are presented. His diagrammatic tools include unconventional designs, lines and collages. Finally, in the last section a detailed description of three examples is given which examines the methodological framework and the strategies followed in his synthetic process.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012