06
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Ζορπαλά Χρυσάνθης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα06/02/2019 17:00 - 09:43

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο: Χρυσάνθη Ζορπαλά


Τίτλος: Μηχανισμοί αφήγησης σε ένα τοπίο μνήμης.
Ανάδειξη συσκευών ηχητικού εντοπισμού στο λόφο Πατέλλα της Λέρου.

Title: Narrative mechanisms in a historical land.
Reviving the  sound detecting devices on Patella hill, Leros island.

Τετάρτη 06.02.2019, 17.00  μ.μ.
Σχεδιαστήριο 1ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Επικ.καθ.Παναγιώτα Καραμανέα(επιβλέπουσα)
Αναπλ. καθ.Νικόλαος Σκουτέλης
Επικ.καθ .Δέσποινα Διμέλλη


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία της περιοχής του κόλπου του Λακκιού στο νησί της Λέρου στα Δωδεκάνησα.
 Για την πραγμάτωση αυτού του εγχειρήματος , κρίνεται σκόπιμο να οριοθετηθεί, τόσο ως γεωμορφολογικός  όσο και ως ανθρωπογενής χώρος. Το γεωμορφολογικό τοπίο άπτεται του φυσικού ιδιαίτερου χώρου του λιμανιού (μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Μεσογείου) που σε συνδυασμό με τα παρακείμενα εποπτικά σημεία που φυσικά προσέφερε (τρία υψηλότερα σημεία του νησιού), έθεσε τις προϋποθέσεις δημιουργίας οικιστικού περιβάλλοντος.
   Τα εν λόγω χαρακτηριστικά  σε συνδυασμό με τη γεωστρατηγική θέση του νησιού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανέγερση αστικού κέντρου και την κατασκευή  οχυρωματικών έργων και ενός ισχυρού δικτύου πυροβολαρχιών στις βουνοκορφές κατά την Ιταλοκρατία (1912-1943).
 Το τοπίο προσεγγίζεται ως υπαίθριος «μουσειακός» χώρος και αντιμετωπίζεται με ανάλυση δύο επιμέρους παραμέτρων: Το φυσικό χώρο του κόλπου και το ανάγλυφο του, τη μελέτη του κτιριακού περιβάλλοντος και την ερμηνεία του. Σε τρίτο επίπεδο αποπειράται η συνολική αρχιτεκτονική ανάγνωση των δύο αυτών στοιχείων με βασικό άξονα επέμβασης, τη διατήρηση της ετερότητας του τόπου. Στην παρούσα εργασία πτυχίου, επιδιώκεται η αφηγηματική προσέγγιση και όχι η δραστική παρέμβαση στο αναξιοποίητο κτιριακό απόθεμα.
 Συγκεκριμένα, η ανάγνωση πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα: Στο επίπεδο του κόλπου του Λακκιού (κλίμακα 1/10000), στο επίπεδο των λόφων του κόλπου (1/5000) και στο επίπεδο ενός επιμέρους εποπτικού χώρου (κλίμακα 1/1000). Για την ανάλυση του τρίτου επιπέδου, επελέγη η  κορυφή του όρους Πατέλλα, ως το υψηλότερο σημείο του νησιού αλλά και ως το κέντρο της Ιταλικής διοίκησης  και ο συντονισμός ολόκληρου του αντιαεροπορικού συστήματος κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
  Η σύνθεση του λόφου, με κατάλοιπα πολεμικών συσκευών ηχητικής κατευθυντήριας λήψης αλλά και κτίρια στρατωνισμού κι διοίκησης , σε διάστημα  80 χρόνων, αποτελεί σήμερα αντικείμενο ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος και συγκεντρωτικό σημείο του περιπατητικού δικτύου του νησιού.
  Η ερευνητική ιδέα της πρότασης είναι μία κίνηση, μια αφήγηση, όπου ο περιπατητής, αντικρίζει και εξετάζει στοιχεία στο περιβάλλον. Η κίνηση αυτή, ως στοχευμένη αρχιτεκτονική παρέμβαση, ενεργοποιείται  από το βίωμα και τη λειτουργία της ανάμνησης και  έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει και να αναδείξει την πολυπλοκότητα του αινιγματικού αυτού τοπίου.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012