07
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ελευθερία Μαραβελάκη , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.008
Ώρα07/02/2019 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Ελευθερία Μαραβελάκη

Αριθμός Μητρώου:              2012010022                  

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:             Συγκριτική ανάλυση προσδοκιών φοιτητών σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες στη Σχολή ΜΠΔ μέσω του μοντέλου Servqual.

Τίτλος στα Αγγλικά:            Comparative expectations analysis in relation with the perceived quality at the School of Production Engineering and Management, using the Servqual model.

 

​​​​​​​Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 Ν. Ματσατσίνης

Πρώτο Μέλος:            Ε. Κρασαδάκη

Δεύτερο Μέλος:          Ε. Γρηγορούδης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτείνεται το μοντέλο Servqual για τον προσδιορισμό των αντιλήψεων των φοιτητών ΜΠΔ για την ποιότητα των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας θα διερευνηθούν πέντε παράγοντες: Απτά Χαρακτηριστικά, Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Ασφάλεια και Ενσυναίσθηση και θα αναλυθούν μέσω της προσδοκίας και της αντίληψης που έχουν οι φοιτητές ΜΠΔ για τις υπηρεσίες και την εκπαιδευτική διαδικασία του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με ερωτηματολόγια αξιολόγησης των πέντε αυτών παραγόντων, τα οποία θα διανεμηθούν σε χειρόγραφη μορφή στους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ. Μέσω του εργαλείου SPSS θα αναπτυχθεί η μέθοδος Servqual, θα αναλυθούν οι πέντε παράγοντες που χρησιμοποιεί η μέθοδος και θα διακριθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κατά τη χρήση αυτής της μεθόδου για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα διερευνηθεί κατά πόσο οι φοιτητές αντιλαμβάνονται την ποιότητα των υπηρεσιών και αν είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες της Σχολής ΜΠΔ. Η εργασία αποσκοπεί στη γνώση των αντιλήψεων των φοιτητών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών, στην αποτύπωση των προσδοκιών τους και τελικά στην πρόταση βελτίωσης των υπηρεσιών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:    07/02/2019

Ώρα:                                12:00 μμ

 

​​​​​​​Αίθουσα Εξέτασης

Αίθουσα:  Δ5 008 (Κύβος ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.)

Κτίριο:  Δ5

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012