11
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ.Φασιλή Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα11/02/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ονοματεπώνυμο: Φασιλής Νικόλαος
Αριθμός μητρώου: 2013010101

Θέμα:
Τίτλος στα ελληνικά: Αποκλίσεις και σφάλματα οδοντώσεων
Τίτλος στα αγγλικά: Form deviation and transmission errors in gears

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιβλέπων: Αντωνιάδης Αριστομένης
1ο μέλος: Μπιλάλης Νικόλαος
2ο μέλος: Κουλουριδάκης Παύλος

Περίληψη:

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή των σύγχρονων κανονισμών για τις μετρήσεις των κατεργασμένων οδοντώσεων και τα σφάλματα που παρουσιάζονται κατά την κατεργασία τους. Αναλύονται οι τρόποι μετρολογίας των βασικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδοντώσεων. Βάση αυτών των μεθόδων, επιχειρείται σωστή  μια αξιολόγηση των αποκλίσεων της πραγματικής από τη θεωρητικά γεωμετρική μορφή της οδόντωσης, οι οποίες κατά κύριο λόγο προέρχονται στον τρόπο κατεργασίας, όσο και των σφαλμάτων  μετάδοσης που προκύπτουν κατά τη συνεργατική  λειτουργία τους. Προκειμένου να επιτευχτεί η επιθυμητή ποιότητα οδόντωσης αναλύονται οι τρόποι επιδιόρθωσης καθώς επίσης λεπτομερής αναφορά γίνεται στις μεθοδολογίες ανίχνευσης σφαλμάτων και τρόπους αποφυγής αυτών. 

Ημερομηνία εξέτασης: 
Ημέρα/Μήνας/Έτος 11/2/2019
Ώρα: 11:00

 

Αίθουσα: Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης (m3)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012