15
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γιώργου Καράντζαλη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.008
Ώρα15/02/2019 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Γιώργος Καράντζαλης

Αριθμός Μητρώου: 2013010160

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Εργαλεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Ανάπτυξη και Εφαρμογή των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Τίτλος στα Αγγλικά:            Total Quality Management Tools in the development and implementation of Quality Management Systems

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Γρηγορούδης Ευάγγελος

Πρώτο Μέλος:                        Ματσατσίνης Νικόλαος

Δεύτερο Μέλος:          Τσαφαράκης Στυλιανός

 

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται τα κυριότερα εργαλεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και εφαρμογή των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. Παράλληλα εξετάζονται οι πιθανοί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την επιλογή των εργαλείων ΔΟΠ από τις επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της εργασίας διεξήχθη έρευνα μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με βασικά ερωτήματα τον καθορισμό των εργαλείων ΔΟΠ που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση, σε ποιο βήμα του προτύπου, καθώς και τον καθορισμό των βασικών λόγων επιλογής ενός εργαλείου ΔΟΠ. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά εργαλεία του MS Excel. Επίσης, ελέγχθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών μέσω του Ελέγχου Ανεξαρτησίας Χ2 (Pearson's Chi-Squared Test) και της Λογιστικής Παλινδρόμησης (Logistic Regression).

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             15/02/2019

Ώρα:                       12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Δ5.008 (ΕΡΓΑΣΥΑ)

Κτίριο:    Δ5 (ΜΠΔ)

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012