12
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ.Λαλούση Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.008
Ώρα12/02/2019 12:30 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Λαλούσης Κωνσταντίνος………………………………………

Αριθμός Μητρώου:              2013010145………………………………………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Αλγόριθμοι περιορισμένης αναζήτησης για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με παραλαβές και διανομές ………………………………………

 

​​​​​​​Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μαρινάκης Ιωάννης………………………………………

Πρώτο Μέλος:            Μαρινάκη Μαγδαληνή………………………………………

Δεύτερο Μέλος: Ματσατσίνης Νικόλαος       …………………….………….……

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλου αλγορίθμου για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με ταυτόχρονη διανομή και παραλαβή προϊόντων κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων αφορά τη διανομή προϊόντων σε ένα συγκεκριμένο πλήθος πελατών των οποίων γνωρίζουμε τις απαιτήσεις και επιτυγχάνεται με τον καθορισμό ενός συνόλου διαδρομών με κοινή αφετηρία αλλά και κατάληξη την αποθήκη. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση των πελατών διανύοντας την ελάχιστη δυνατή απόσταση, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που αφορούν την χωρητικότητα των οχημάτων, την μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση και το συνολικό πλήθος των διαθέσιμων οχημάτων. Το εν λόγω πρόβλημα θα λυθεί κάνοντας χρήση της περιορισμένης αναζήτησης, μίας μεθευρετικής μεθόδου που διαχειρίζεται τρεις μνήμες (μικρής, μεσαίας και μέγιστης διάρκειας) προκειμένου να αποφεύγει τον εγκλωβισμό γύρω από κάποια πιθανώς υποβέλτιστη λύση, αλλά και να επιτυγχάνει ευελιξία ως προς την εξερεύνηση διαφορετικών περιοχών λύσεων. Τέλος, θα δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου κάνοντας χρήση παραδειγμάτων αναφοράς από τη βιβλιογραφία.………………………………………

 

​​​​​​​Ημερομηνία  Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Τρίτη 12/2/2019  ………………………………………

Ώρα: 12:30 μ.μ                                     ………………………………………

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α (Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων)………………………………………

Κτίριο:    Δ5.008………………………………………

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012