19
Φεβ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ.Κωστούλα Τσουρουνάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.008
Ώρα19/02/2019 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ

Αριθμός Μητρώου: 2016019041

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  «Συγκριτική Ανάλυση Διαδικασιών και Έρευνα Ικανοποίησης Ασθενών Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Τίτλος στα Αγγλικά:"Comparative Analysis of Procedures and Patient Satisfaction Survey in an Emergency department "

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Πρώτο Μέλος: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεύτερο Μέλος: ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

           

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αρκετών δημόσιων νοσοκομείων δέχεται καθημερινά ένα μεγάλο αριθμό από ασθενείς που αναζητούν ιατρονοσηλευτική φροντίδα. Δυστυχώς το φαινόμενο του συνωστισμού στα ΤΕΠ είναι συχνό και το ψυχικό σθένος που απαιτείται από τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες της νοσηλευτικής φροντίδας μεγάλο. Γεννάται δε το ερώτημα, μέσα από τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα από την άφιξη του ασθενή στο ΤΕΠ και μέχρι την αποχώρησή του, εάν η αντιλαμβανόμενη ποιότητα του ασθενή πλησιάζει την προσδοκώμενη από αυτόν.

Οι ασθενείς εκ των πραγμάτων είναι οι τελικοί δέκτες των υπηρεσιών που παρέχονται σε οποιοδήποτε ΤΕΠ και η άποψή τους για την ποιότητα αυτών είναι σημαντική. Στη διεθνή βιβλιογραφία η ικανοποίηση των ασθενών έχει αποτελέσει δείκτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πολιτικών υγείας και διερεύνησης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών σε τμήμα επειγόντων περιστατικών σε νοσοκομείο της Κρήτης σε δύο διαφορετικές βάρδιες, την πρωινή όπου εφαρμόζεται η διαδικασία της διαλογής και την απογευματινή (χωρίς διαλογή) και η συγκριτική τους ανάλυση. Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι η αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθούνται μέσω του εντοπισμού των δυνατών και αδύνατων σημείων, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους ασθενείς. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν οι διαφορετικές κατηγορίες ασθενών, θα μελετηθούν οι διαφορετικές βάρδιες του ΤΕΠ και θα αναλυθούν η επιρροή συγκεκριμένων κρίσιμων διαδικασιών (π.χ. διαδικασία διαλογής) στην ικανοποίηση των ασθενών.

Μεθοδολογία έρευνας: Για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών έχει γίνει χρήση της πολυκριτήριας μεθόδου ικανοποίησης MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis). Η μέθοδος αυτή μεταξύ άλλων υπολογίζει δείκτες ικανοποίησης, βάρη κριτηρίων ικανοποίησης, δείκτες απαιτητικότητας, δείκτες αποτελεσματικότητας, διαγράμματα δράσης και βελτίωσης.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

 19/02/2019

Ώρα: 12:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: ΕΡΓΑΣΥΑ

Κτίριο: Δ5

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012