06
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Μπασδέκη Ναταλίας Παππά Στέφανου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΣχεδιαστήριο 4ου έτους, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα06/03/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο: Μπασδέκη Ναταλία Παππάς Στέφανος


Τίτλος: Οι ταφικές τιμές ως αντικατοπτρισμός της επίγειας ζωής: Μουσείο αρχαϊκής νεκρόπολης στο Δέλτα Φαλήρου

Title: The honours to the dead as a symbolic reflection to the terrestrial life: Archaeological Museum of archaic cemetery in Phaleron 

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 12.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 4ου έτους, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπλ.καθ. Τσακαλάκης Δημήτρης (επιβλέπων)
Αναπλ.καθ. Κωτσάκη Αμαλία (σύμβουλος)
Αναπλ. καθ. Σκουτέλης Νίκος
Επικ. καθ. Καραμανέα Παναγιώτα


Περίληψη

Κατά τη διάρκεια ανέγερσής του Κ.Π.Σ.Ν (Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος) ανακαλύφθηκαν, σε όλη την έκταση του πάρκου (πρώην Ιππόδρομος Φαλήρου), αρχαιολογικά ευρήματα νεκρόπολης αρχαϊκής περιόδου. Ένα από τα ευρήματα αυτά, και το έναυσμα αυτής της διπλωματικής εργασίας, αποτέλεσαν τρεις πάγκοι από δεκάδες στοιχισμένους  σιδηροδέσμιους σκελετούς που καταδικάστηκαν σε θάνατο («Δεσμώτες»). Λόγω της ευθραυστότητας του ευρήματος αυτού και της αδυναμίας να μετακινηθεί σε άλλο σημείο, η περιοχή μελέτης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από το κύριο εύρημα και μέσα στα όρια της Εσπλανάδας του Κ.Π.Σ.Ν.

Η μελέτη αυτή πραγματεύεται τη δημιουργία ενός μουσείου που επιχειρεί να αποδώσει την διαβάθμιση των ταφικών τιμών της νεκρόπολης ως αντικατοπτρισμό της επίγειας ζωής. Παράλληλα, ερευνάται η σχέση του μουσείου και του θεατή με μία τόσο δραματική θεματολογία εκθεμάτων.

Abstract

During the construction of S.N.F.C.C (Stavros Niarchos Foundation Cultural Center), archaeological findings of the archaic cemetery were discovered throughout the park (formerly Hippodrome of Phaleron). One of the main findings, which also gave rise to the initiation of this thesis, consisted of dozen of aligned iron-bearing skeletons condemned to death (“Desmotes” – from the Greek word “desma” which means shackles). Due to the fact that these findings are extremely fragile, their removal and transport to another place is prohibited. Hence, the study area of this thesis is defined by these findings within the limits of Esplanada.

This project deals with the creation of a museum that attempts to attribute honours to the dead of this cemetery asa symbolic reflection of terrestrial life. Furthermore, it is of great importance to our study, the correlation between the viewer and the exhibits, since their tense subject matter. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012