06
Μαρ

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας Μπελερή Δήμητρας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: ΑΡΜΗΧ   Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα06/03/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΛΕΡΗ


Τίτλος: Βιομηχανικοί Οικισμοί τους χθες και η εξέλιξή τους σήμερα
Title: Industrial settlements, then and now

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 12.00 μ.μ.
Αίθουσα Κ4, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Επικ. καθ. Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Αναπλ. καθ Γεώργιος Προκάκης.
Επικ.καθ. Δήμητρα Χατζησάββα

Περίληψη

Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης της πόλης με την παραγωγική διαδικασία και  πώς αυτή η σχέση μεταλλάσσεται, διαχρονικά, ανάλογα με τους τρόπους παραγωγής, την οργάνωση. Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση των χωρικών  αλλαγών που προκαλούνται από τις μεταβολές αυτές  στη διάρθρωση του αστικού χώρου. Το ιστορικό πλαίσιο της έρευνας ξεκινάει με τη Βιομηχανική Επανάσταση η οποία  προκάλεσε τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό στο χώρο της εργασίας και φτάνει μέχρι τις μέρες μας με έμφαση στο φαινόμενο της ανάπλασης και αλλαγής χρήσης βιομηχανικών περιοχών και κτηρίων.

Η  ερευνητική εργασία περιλαμβάνει τη μελέτη των θεωρητικών αρχών που αναπτύχθηκαν κατά το τέλος του 18ου αι.- αρχές 19ου. και 20ου αι. επηρέασαν τον πολεοδομικό σχεδιασμό περιοχών, οι οποίες είτε δημιουργήθηκαν, είτε επηρεάστηκαν από την ύπαρξη κάποιας βιομηχανικής μονάδας. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση βιομηχανικών οικισμών, οι οποίοι τοποθετούνται κυρίως στο γεωγραφικό πλαίσιο της υπαίθρου, με σκοπό την διερεύνηση της αλλαγής που επήλθε με το τέλος της βιομηχανικής εποχής και την επακόλουθη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και του τρόπου αναζωογόνησης τους υπό τα νέα δεδομένα.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012