18
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας Βολικού Μαρίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα18/04/2019 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Βολικού Μαρία  
Τίτλος: Ιστορικό Λιμάνι Ηρακλείου. Διερεύνηση της ιστορικής πορείας του χώρου και προδιαγραφές ανάδυσης, σε σύγχρονη ενιαία απόδοση
Title: Historical Port of Heraklion. Investigation of the historical course of the site and specifications of its emergence, within a contemporary coherent framework


Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, 6 μ.μ.
Κτίριο Κ4, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής      Σκουτέλης Νικόλαος (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια    Κωτσάκη Αμαλία
Αναπληρωτής Καθηγητής     Τζομπανάκης  Aλέξιος

Περίληψη

 Η παρούσα μελέτη αφορά στη διερεύνηση της βιογραφίας του ιστορικού λιμανιού του Ηρακλείου και την ανάδειξη του παλίμψηστου της ιστορίας του, για τη δημιουργία μιας ιστορικού περιεχομένου «εργαλειοθήκης» για τον ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου. Η έρευνα προσβλέπει σε μια συνεκτική ως προς το σκοπό αυτό ιστορική και δυνητικά αρχιτεκτονική αφήγηση, όπου με αφετηρία τα υφιστάμενα μνημεία, θα ιχνογραφείται χωρικά η διαχρονική διαδικασία του μετασχηματισμού. Στόχος του εγχειρήματος, μέσω της συνέργειας ιστορίας και αρχιτεκτονικής, είναι η προτεινόμενη ιστορική και αρχιτεκτονική αφήγηση να δημιουργήσει έναν τόπο ανάδυσης της συλλογικής μνήμης ή ορθότερα των πολλαπλών συλλογικών μνημών των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Ενός δημόσιου χώρου, φέροντα νοημάτων και αισθήσεων του παρελθόντος, για τον κάτοικο και τον επισκέπτη κάθε ηλικίας, εθνότητας και κουλτούρας.  Έναν τόπο που επικοινωνεί τις συνεχείς μεταβολές της μορφής και φυσιογνωμίας του στον χώρο και στον χρόνο, την πολυπολιτισμικότητά του και τις ποικίλες νοηματοδοτήσεις του από τις εκάστοτε κοινότητες. Εν τέλει έναν τόπο, που θα προάγει τον ίδιο τον μετασχηματισμό του και τον μετασχηματισμό της πόλης, φορέα κοινωνικής συνδιαλλαγής και συγκρότησης πολιτισμικής ταυτότητας.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012