08
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Τσίχλη Ελένης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα08/05/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Ελένη Τσίχλη


Τίτλος:«Η συμβολή του χώρου στις Διαβατήριες Τελετές»
Title:«The contribution of space to the Rites of Passage»
Τετάρτη 08 Μαΐου 2019, 13:00 μ.μ.
Αίθουσα, Κ4, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ.καθ.:Κωτσάκη Αμαλία (Επιβλέπουσα)
Αναπλ.καθ.:Ανδρεαδάκης Δημήτριος
Αναπλ.καθ.:Σκουτέλης Νικόλαος


Περίληψη

Στην συγκεκριμένη ερευνητική εργασία πραγματώνεται η διερεύνηση της συμβολής του χώρου, φυσικού και ανθρωπογενούς στην  συγκρότηση της τελετουργικής διαδικασίας και ειδικότερα στις τελετές εκείνες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως διαβατήριες. Έτσι, αναζητάται η συμβολή των αρχετύπων, των συμβόλων και των εντυπωμένων μυθικών στοιχείων καθώς και ευρύτερα των χώρων εκείνων που ως φορείς νοημάτων  επιδρούν στην συναίσθηση, την ψυχή και την νόηση του ατόμου με στόχο την υπέρβαση της πραγματικότητας και την μετάβασή του σε μία νέα κοινωνική, πνευματική και σωματική κατάσταση μέσω της τελετουργίας.
Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ενασχόληση με το αντικείμενο των τελετουργικών, μυσταγωγικών εκείνων χώρων οι οποίοι διαθέτουν στην σύνταξή τους αρχέπα-σύμβο λα και  δομικά στοιχεία, που όλα μαζί συμβάλλουν στην επίτευξη των τελετουργιών της διάβασης, της μετάβασης δηλαδή του ατόμου από μία παλαιά σε μία νέα κατάσταση. Ως αποτέλεσμα επιλέγονται παραδείγματα από τον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο τα οποία κατηγοριοποιούνται με βάση τις διαφορετικές διαβατήριες τελετές και αυτά είναι: το Νεκρομαντείο του Αχέροντα και η Πυραμίδα του Χεφρήνου που αναφέρονται στην τελετή του Θανάτου, ο Αρχαιολογικός Χώρος της Ελευσίνας και το Ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος που αφορούν την τελετή της Μύησης, και τέλος το Ασκληπιείο της Επιδαύρου που αφορά την τελετή της Ίασης.
Εν κατακλείδι, μετά την ανάλυση και την διερεύνηση των παραπάνω συνιστωσών, επισημαίνονται το ποια είναι εκείνα τα κοινά στοιχεία μεταξύ των τελετουργικών αυτών χώρων και το πως αυτοί συνδέονται με τον φυσικό τόπο, ποιές οι διαφοροποιήσεις μεταξύ τους , αλλά και ποια είναι εκείνα τα αρχέτυπα που έχουν την μέγιστη συμβολή στην μεταβολή της ψυχονοητικής κατάστασης του ατόμου και άρα στην επίτευξη του τελετουργικού.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012