08
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Παππά Στέφανου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα08/05/2019 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Στέφανος Παππάς


Τίτλος:«Εφήμερη» αστικοποίηση στο Κυκλαδικό παραλιακό τοπίο: Οι περιπτώσεις της Σαντορίνης και της Μυκόνου.
Title:“Ephemeral” urbanization in the Cycladic coastal landscape: The cases of Santorini and Mykonos.

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, 16.00 μ.μ.
 K4  ισόγειο

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπλ.καθ.: Κωτσάκη Αμαλία (Επιβλέπουσα)
Επικ.καθ.:Διμέλλη Δέσποινα
Αναπλ.καθ.:Παρθένιος Παναγιώτης


Περίληψη

Ο εποχιακός χαρακτήρας του τουρισμού προκαλεί, ανάμεσα σε άλλα, και το φαινόμενο μιας "εφήμερης" αστικοποίησης (ορισμός που προτείνεται στην  παρούσα εργασία). Τα παραλιακά πρωτίστως μέρη αποκτούν κατασκευές συνήθως ημιμόνιμες που επιφέρουν  ένα είδος αστικοποίησης στα κατά τα λοιπά παρθένο φυσικό τοπίο τους. Η εικόνα αλλάζει τους χειμερινούς μήνες όπου οι κατασκευές αυτές απομακρύνονται. Η εργασία αυτή έχει σκοπό τη  διερεύνηση του φαινομένου της "εφήμερης" αστικοποίησης και της κατανάλωσης του τοπίου  των Κυκλάδων μετά το 1970 ως τις μέρες μας,  όπως αυτό προκύπτει από τη ραγδαία αύξηση του τουρισμού. Ως μελέτες περίπτωσης επιλέγονται τα παραλιακά τοπία της  Μυκόνου και της Σαντορίνης, ως οι  δημοφιλέστεροι προορισμοί των Κυκλάδων και τα νησιά εκείνα που έχουν την μεγαλύτερη προσέλευση τουρισμού κατά τους θερινούς μήνες και σημαντικό αντίκτυπο στην διαμόρφωση ενός ευρύτερου τουριστικού τοπίου. Επιπρόσθετα, η αναθεώρησης της σχέσης του ανθρώπου με το σώμα του και η έκφρασή του στο τουριστικό φαινόμενο θα μας απασχολήσει εξίσου, καθώς χρησιμοποιείται ως ερμηνευτικό εργαλείο της μελέτης. Η εργασία περιλαμβάνει  συγκριτική μελέτη των παραλιακών τοπίων Σαντορίνης  και Μυκόνου σε χρονολογικές τομές πριν και τα την δεκαετία του 70 σε σχέση με το  σήμερα καθώς και αντιπαραβολή των εν λόγω παραλιακών τοπίων σε ενεστώτα χρόνο ανάμεσα σε χειμώνα και καλοκαίρι.

Abstract [προαιρετικά]

Seasonality in tourism causes, among other things, the phenomenon of “ephemeral” urbanization (definition proposed in this paper). Coastal areas are filled up, first and foremost, with structures that are usually semi-permanent and bring about a kind of urbanization in an otherwise natural and unspoiled landscape. The whole scenery changes, during the winter, when these structures are removed. This study aims at researching the phenomenon of “ephemeral” urbanization and consumption of Cyclades’ landscape from the 1970s to the present day, as this results from the rapid growth of tourism.  As case studies for this research, the coastal landscapes of Santorini and Mykonos are selected due to the fact that they are the most popular destinations of the Cyclades and those islands with the highest summer turnout and significant impact on the formation of a wider tourist landscape. Furthermore, reconsidering the relationship between man and his body as well as its expression to the tourist phenomenon, will also concern us as it is used as the interpretive means of this study. This research study includes a comparative study of the coastal landscapes of Santorini and Mykonos in chronological periods before and during the 70s with regard to today, as well as the comparison of these costal landscapes at present time between winter and summer.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012