08
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Γκιώνη Άννας Μαριέττας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα08/05/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο :Άννα-Μαριέττα Γκιώνη


Τίτλος:Δορυφορικά συγκροτήματα κατοίκησης στο Λαύριο των ορυχείων
-
Title: Orbiting housing complexes in the mining town of Lavrio

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, 11.00 π.μ.
 Κτίριο Κ4  ισόγειο

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ. Καθ.:  Σκουτέλης Νικόλαος(επιβλέπων)
Αναπλ.Καθ.: Ουγγρίνης Κων/νος Αλκέτας
Αναπλ. Καθ.: Τσακαλάκης Δημήτριος


Περίληψη

Αφετηρία της εν λόγω ερευνητικής εργασίας υπήρξε η αμιγής εμφάνιση της εργατικής κατοικίας την περίοδο του σχηματισμού της νεότερης πόλης του Λαυρίου, η οποία δημιουργήθηκε κι εξελίχθηκε παράλληλα με τη μεταλλευτική και μεταλλουργική κυρίως βιομηχανία της χώρας. H συνύπαρξη των βιομηχανικών οικισμών με τη λειτουργία των μεταλλείων συνετέλεσαν στη δημιουργία, στη διαμόρφωση καθώς και στην εξέλιξη του ιδιόμορφου ύφους της πόλεως.
Πρόθεση της έρευνας είναι η διερεύνηση και η αναγνώριση των επιρροών ανατολής και δύσης στην κατοικία εμπερικλείοντας στη μελέτη την εξέλιξη της οργανωμένης δόμησης στον ευρωπαϊκό χώρο τέλη 19ου αιώνα και αρχές 20ου, μια χρονική περίοδο έντονης μετακίνησης πληθυσμών και ριζικών αλλαγών στον τομέα της κατοίκησης.
 Στην πορεία, η μελέτη εστιάζει στους πληθυσμούς οι οποίοι κατέφτασαν στην περιοχή της Λαυρεωτικής την περίοδο 1865 έως 1930 με σκοπό την εύρεση εργασίας, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο μεταφράστηκε αυτό αρχιτεκτονικά φέροντας στοιχεία διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων. Εν ολίγοις, επιλέγονται 4 οικισμοί και εμβαθύνουμε στην εσωτερική διάρθρωσής τους. Αναλύεται επίσης ο σχεδιασμός που ακολουθήθηκε από τα εκάστοτε προγράμματα κοινωνικής κατοίκησης, δημιουργώντας παράλληλα μια ενιαία χωρική ολότητα.
Tέλος, εξετάζονται τα πορίσματα της έρευνας σε συνδυασμό με την ανάλυση που προηγήθηκε και τίθεται το ερώτημα ποιος θα είναι ο νέος ρόλος του Λαυρίου ως προς την υποδοχή και στέγαση πληθυσμών εν όψει των αλλαγών που επίκεινται.

Abstract

The starting point of this research has been mainly the appearance of the workers’ housing during the period of Lavrio’s new formation as a planned city, which was created and evolved alongside the country’s mining and metallurgical industry. The coexistence of industrial settlements with the operation of mines contributed to the creation, shaping and development of the city’s peculiar style.
The aim of the research is to investigate and recognise the influences of east and west in the core of housing, encompassing in the study the evolution of workers’ housing in the late 19th century and early 20th century in Europe, a period of intense movement of population and radical changes in the housing sector.
In the process, the study focuses on the populations who arrived in the area of Lavreotiki from 1865 to 1930 with a view to finding a job, as well as the way in which it was translated architecturally with elements of different cultural backgrounds. In short, four settlements are selected according to these criteria and we focus in their internal structure. The strategy followed by the social housing programs is also analysed, while creating the dynamics of city formation.
Finally, the findings of the survey, in conjunction with the previous analysis, are being considered, while the question arises as to which role will play Lavrio city in the reception and housing of populations in view of the changes that are taking place.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012