10
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Περικλή Ραλίδη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ3 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ3.005
Ώρα10/05/2019 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΑΛΛΙΔΗΣ

Αριθμός Μητρώου:   21013010173

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Μη συνεγκατεστημένος έλεγχος ευφυών κατασκευών (non- collocated)

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Γεώργιος Σταυρουλάκης

Πρώτο Μέλος:  Μαρία Σταυρουλάκη

Δεύτερο Μέλος:  Μαρία Μπακατσάκη

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε μια αυθύπαρκτη πλάκα η οποία χωρίζεται σε 3 στρώματα (layers) και αφού εκπαιδεύσουμε έναν νευροασαφή ελεγκτή (Sugeno) εξετάζεται η μετατόπιση, η ταχύτητα και την επιτάχυνση που έχει ένα σημείο λόγω μιας δύναμης η οποία εφαρμόζεται πάνω της. Στη συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιείται μη συνεγκατεστημένος (non collocated) έλεγχος, έχοντας ως σημείο αναφοράς αποτελέσματα συνεγκατεστημένου (collocated) ελέγχου. Σκοπός είναι να μειωθεί το εύρος των τιμών των διαγραμμάτων της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της μετατόπισης μετά την διαδικασία του ελέγχου.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 10/5/2019

 Ώρα:   10:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: 005

Κτίριο:    Δ3

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012