24
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αντωνίου Ανδρέα Γκολφίδη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-42, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα24/05/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΟΛΦΙΔΗ

με θέμα

 

Ανάπτυξη Δυναμικού Ψηφιακού Ακοογράμματος

The Development of an Interactive Digital Audiogram

 

Παρασκευή 24 Μαίου 2019, 11 π.μ.

Αίθουσα 145.Π42, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Επικ. Καθηγήτρια Μανουσάκη Δάφνη (Επιβλέπουσα)

Καθηγητής Διγαλάκης Βασίλειος

Δρ. Τσιάρας Βασίλειος

 

Περίληψη

Tα προβλήματα ακοής συναντώνται σε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό υπάρχει η ανάγκη εύκολης και έγκαιρης διάγνωσης των βαρηκοϊών. Στη διπλωματική αυτή περιγράφεται η ανάπτυξη ενός ψηφιακού ακοογράμματος το οποίο έχει τη μορφή εφαρμογής και επιτρέπει στον εξεταζόμενο να ελέγξει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ακοή του με σκοπό την επίσκεψή του σε ιατρείο ΩΡΛ.
Στην εργασία παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της ακοής, του ήχου και των βαρηκοϊών. Γίνεται περιγραφή της διαδικασίας του ακοογράμματος ΩΡΛ, μία σύνοψη της εφαρμογής και το κατά πόσο αυτή συμμορφώνεται με τα διεθνή Standards. Παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος ισοστάθμισης διαφορετικών ακουστικών και η μετατροπή από dB FS σε dB SPL και dB HL. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής εκτελέστηκε πείραμα σε άτομα με σκοπό τη σύγκριση του ψηφιακού ακοογράμματος με το ακοόγραμμα ΩΡΛ. Βάσει των αποτελεσμάτων του πειράματος, εφαρμόστηκε στατιστική παλινδρόμηση με σκοπό την ελαχιστοποίηση της μέσης τετραγωνικής απόκλισης του ψηφιακού ακοογράμματος και του ακοογράμματος ΩΡΛ. Έγινε δοκιμή με 4 διαφορετικούς μετασχηματισμούς και παρουσιάζονται γραφικές παραστάσεις οι οποίες δείχνουν την βελτίωση που επιφέρουν τα μοντέλα πρόβλεψης.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012