24
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Συριανόγλου Αντώνιος, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.014
Ώρα24/05/2019 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:  ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αριθμός Μητρώου:  2010010088

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:   : Κοστολόγηση κατά την δραστηριότητα (ABC) της διαχείρισης των αποθεμάτων σε εταιρίας εμπορίου γεωργικών μηχανημάτων

Τίτλος στα Αγγλικά:    Activity Based Costing (ABC) of inventory management in the agricultural machinery trade company

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:              Γεώργιος Σταυρουλάκης

Δεύτερο Μέλος:   Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η ανάγκη ενός αξιόλογου επιχειρηματικού συστήματος κοστολόγησης, λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει όλο τον πλανήτη, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Σε τέτοιες περιόδους, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να περιορίσουν το κόστος τους, από τη στιγμή που δεν έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν τα έσοδα τους και για αυτό τον λόγο, το σύστημα κοστολόγησης που χρησιμοποιούν, καλείται να τους παρέχει το σύνολο των πληροφοριών, ώστε να καταλήγουν σε αποτελεσματικές αποφάσεις, εκπονώντας διορθωτικές κινήσεις.

Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον για ένα διαφορετικό είδος λογιστικού συστήματος κοστολόγησης, το οποίο στηρίζεται στην ανάλυση των δραστηριοτήτων. Αυτό το σύστημα κοστολόγησης είναι γνωστό ως Activity Based Costing – ABC, το οποίο πρεσβεύει ότι οι δραστηριότητες είναι υπαίτιες για το κόστος και ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πελάτες αποτελούν τους λόγους, για τους οποίους διεξάγονται οι δραστηριότητες.

Το νέο αυτό κοστολογικό σύστημα ABC προέκυψε από τους καθηγητές του “Harvard Business School” Robin Cooper and Robert Kaplan κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στηρίζεται στην κοστολόγηση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα από μια οικονομική μονάδα.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται τόσο το θεωρητικό πλαίσιο του κοστολογικού συστήματος βάσει δραστηριοτήτων, όσο και μια πρακτική εφαρμογή του στην επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΑ Τ. ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ».

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται μια ιστορική διαδρομή των κοστολογικών συστημάτων, όπως και τα βασικά στοιχεία και λειτουργίες της μεθόδου ABC. Κατόπιν, αναλύεται ο στόχος, τα στάδια και ο σχεδιασμός του κοστολογικού αυτού συστήματος. Στο 4ο κεφάλαιο, διεξάγεται μια σύγκριση μεταξύ του παραδοσιακού συστήματος κοστολόγησης και του ABC. Ενώ, τέλος διεξάγεται η πρακτική εφαρμογή του στην επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΑ Τ. ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ», όπως και η ανάλυση και πρόβλεψη της ζήτησης.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:   24/5/2019

Ώρα:  11:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:                 Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

Κτίριο:    Δ5.014

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012