24
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Αριστείδη Ε. Σκουλάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.014
Ώρα24/05/2019 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Αριστείδης Ε. Σκουλάκης

Αριθμός Μητρώου:              2005010051

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Η Συνεισφορά των Κρυπτονομισμάτων στη Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ο Ρόλος των ΄Εξυπνων Συμβολαίων

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:            Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:          Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

 

Στις μέρες μας, τα Κρυπτονομίσματα (Cryptocurrencies) αποτελούν ένα ραγδαία εξελισσόμενο τομέα, που ελκύει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων ανά την υφήλιο. Πρόκειται για εικονικά νομίσματα, που χρησιμοποιούν κάποια μορφή κρυπτογράφησης. Το πιο διαδεδομένο από αυτά τα νομίσματα είναι το Bitcoin. Τα Κρυπτονομίσματα μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στο ρόλο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΑ) ορίζεται καταρχήν, σαν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ή ένα σύστημα δημιουργίας αξίας, που περιλαμβάνει στενά συνεργαζόμενες επιχειρηματικές μονάδες, παραγωγούς, εμπόρους, λιανοπωλητές αλλά και τους καταναλωτές. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα λοιπόν, συμπεριλαμβάνει τη ροή των υλικών από τον προμηθευτή των πρώτων υλών ή τον παραγωγό του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή, παράλληλα με τη ροή

των πληροφοριών μεταξύ των μελών της αλυσίδας. Χρησιμοποιώντας τα Κρυπτονομίσματα, μπορούν να εξαλειφθούν οποιεσδήποτε δυσκολίες στην λειτουργία της αλυσίδας, καθώς με τα κρυπτονομίσματα, το σύστημα πληρωμών σε κάθε στάδιο του μπορεί και υλοποιείται πολύ πιο εύκολα, πιο γρήγορα και ανιδιοτελώς.

 

Τα έξυπνα συμβόλαια χρησιμοποιούνται επίσης κατά κύριο λόγο στη λειτουργία του δικτύου των Κρυπτονομισμάτων. Οι έξυπνες συμβάσεις χρησιμοποιούν κρυπτογραφικό κώδικα για την επιβολή μιας σχέσης μεταξύ δύο μερών. Αυτά τα μέρη δεν χρειάζεται να είναι ούτε ιδιώτες, ούτε ιδρύματα. Η σχέση που επιβάλλεται από μια έξυπνη σύμβαση μπορεί να είναι μεταξύ μιας εφαρμογής και ενός δικτύου. Ουσιαστικά, οι έξυπνες συμβάσεις είναι εντολές ή καταστάσεις αυτοελέγχου που μπορούν να προγραμματιστούν και να ενεργοποιηθούν υπό

συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή η λειτουργία αποτελεί μείζον αντικείμενο μελέτης, καθώς η τεχνολογία αυτή εισέρχεται ταχύτατα στην αγορά και μπορεί να την αλλάξει άρδην. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα αναλυθεί η συνεισφορά των Κρυπτονομισμάτων

στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και συγκεκριμένα η λειτουργία τους πάνω σε αυτήν. Επίσης, θα μελετηθεί ο ρόλος των ΄Εξυπνων Συμβολαίων στο δίκτυο των Κρυπτονομισμάτων.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             Παρασκευή 24 Μαϊου 2019

Ώρα:                       10:00

 

​​​​​​​Αίθουσα Εξέτασης

Αίθουσα:               Δ5.014

Κτίριο:    Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

 

 

[2]              Προαιρετικό

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012