05
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Κοτσώνη Αρετής - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/06/2019 10:00 - 11:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο: ΑΡΕΤΗ ΚΟΤΣΩΝΗ


Τίτλος: Πολεοδομική ανασυγκρότηση του  ιστορικού κέντρου του Χαλεπιού στη Συρία
Title: Urban regeneration of the historic center of Aleppo in Syria

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, 10.00 π.μ.
Σχεδιαστήριο 2ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ. Διμέλλη Δέσποινα (επιβλέπουσα)
Αναπλ.Καθ. Αλέξιος Τζομπανάκης
Επίκ. Καθ. Δήμητρα Χατζασάββα

 

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την πολεοδομική ανάπλαση και διάσωση της παλιάς πόλης του Χαλεπιού μετά τον πολυετή εμφύλιο πόλεμο. Η παλιά πόλη του Χαλεπιού αποτελεί μια από τις αρχαιότερες συνεχόμενα κατοικημένες πόλεις στον κόσμο, με πληθυσμό πριν από τον πόλεμο να εκτιμάται στις 100 χιλιάδες κατοίκους. Στο σύνολο του το Χαλέπι αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, με πληθυσμό πριν το πόλεμο να εκτιμάται στα 3 εκατομμύρια κατοίκους ενώ αποτελούσε σημαντικό εμπορικό κόμβο.
Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί την ιστορική ανάλυση της παλιάς πόλης πριν από τον πόλεμο και παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την εξέλιξη και τις τυπολογίες του αστικού ιστού, τα δίκτυα, τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, το δομημένο-αδόμητο και τους δημόσιους χώρους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται και αναλύεται η κατάσταση της παλιάς πόλης κατά την διάρκεια και μετά την λήξη του πολέμου και δίνεται έμφαση στις καταστροφές τόσο των κτιρίων όσο και των δικτύων. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την πρόταση για την Αναζωογόνηση της παλιάς πόλης του Χαλεπιού έχοντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, δίνοντας δηλαδή προτεραιότητα στους κατοίκους της πόλης και ωθώντας τους να συμμετέχουν στο έργο ανοικοδόμησης της. Η πρόταση περιλαμβάνει σημειακές επεμβάσεις προκειμένου η πόλη να καταστεί βιώσιμη για τον αριθμό των κατοίκων που προβλέπεται να έχει μέχρι και το έτος 2025. Συγκεκριμένα, προτείνονται επεμβάσεις σε επίπεδο χρήσεων γης, όρων δόμησης, δικτύων, δημοσίων χώρων και χώρων πρασίνου. Δεδομένου ότι ο αριθμός των κατοίκων έχει αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά με τη λήξη του πολέμου, ορισμένες χρήσεις γης έχουν την δυνατότητα μεταβολής στον χρόνο ανάλογα με τις εκάστοτέ ανάγκες. Τέλος, προτείνονται δύο χώροι πρασίνου, εκτός των ορίων την παλιάς πόλης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινοί καταυλισμοί των κατοίκων που θα επιστρέψουν στην πόλη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012