05
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Πατσάκη Εμμανουέλας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα05/06/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

 

Τίτλος: Challenges στον εκπαιδευτικό χώρο – παιδιά με δυσκολίες μάθησης
Title: Challenges of learning spaces – children with learning difficulties

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, 11:00 π .μ.
Σχεδιαστήριο 4ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ.Καθ. Ουγγρίνης Κωνσταντίνος Αλκέτας (επιβλέπων)
Επίκ.Καθ. Γιαννούδης Σωκράτης
Αναπλ. Καθ. Παρθένιος  Παναγιώτης


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που συγκροτούν ένα περιβάλλον ικανό να υποστηρίξει ομάδες παιδιών με αδυναμίες αντίληψης. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί ο σχολικός χώρος, ένα περιβάλλον το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη τρόπων μάθησης και επικοινωνίας, διαμόρφωση προσωπικότητας, δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και ευχαρίστησης μέσω του παιχνιδιού. Όλοι οι μαθητές διαφέρουν μεταξύ τους, δημιουργώντας συνεχώς νέες ανάγκες ανάλογα με τις αδυναμίες, τις δυναμικές τους και τα ποικίλα αισθητηριακά ερεθίσματα που παρουσιάζονται από το ευρύτερο περιβάλλον. Σκοπός της εργασίας, είναι να μελετηθούν οι ανάγκες των μαθητών και να προσδιοριστούν οι βασικοί χώροι, οι οποίοι επηρεάζουν  θετικά την ανάπτυξη και την εξέλιξη τους και τα χωρικά στοιχεία τους, έτσι ώστε να μειωθούν τα αισθητηριακά ερεθίσματα τα οποία προκαλούν δυσκολίες ένταξης των μαθητών στη σχολική ζωή.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012