06
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γκιόκας Αθανάσιος Ευάγγελος, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ3 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ3.005
Ώρα06/06/2019 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

Αριθμός Μητρώου:   21013010149

 

Τίτλος στα Ελληνικά:        

Σχεδιασμός υβριδικού συστήματος παραγωγής ισχύος για την ενεργειακή αυτονομία κτιριακού συγκροτήματος.

 

Τίτλος στα Αγγλικά:         

Design of a hybrid power system towards an energy autonomous building complex.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων 1: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Επιβλέπων 2:  ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Μέλος:  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης στην περιφέρεια Χανίων. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσεται μοντέλο ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριακού συγκροτήματος, με τη βοήθεια του λογισμικού EnergyPlus. Στη βάση του μοντέλου αυτού, πραγματοποιείται προσομοίωση με ετήσιο χρονικό ορίζοντα και προσδιορίζονται οι ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού. Στη συνέχεια εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια κάλυψης των ενεργειακών αναγκών μέσω της επέκτασης της υπάρχουσας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένης ισχύος 50 KWp, σε συνδυασμό, με αντλία θερμότητας νερού-αέρα και με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση και την συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών υβριδικών ενεργειακών συστημάτων, αναπτύσσονται κατάλληλα μοντέλα στο λογισμικό HOMER Energy και πραγματοποιείται ετήσια προσομοίωση της συμπεριφοράς τους. Η αξιολόγηση στηρίζεται τόσο σε οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς δείκτες βιωσιμότητας.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:        

The aim of this thesis is the improvement of the energy system of the building complex of the Orthodox Academy of Crete located in in the region of Chania. For this purpose, a model of the energy performance of the building complex is developed based on the EnergyPlus software. A simulation of the energy performance of the building complex is performed, on an annual time scale, providing the energy demand for heating, cooling and electricity. Alternative energy management scenarios are then considered through the expansion of the existing 50 KWp installed photovoltaic system, combined with a water-air heat pump, and energy storage systems. Appropriate models of the alternative hybrid energy systems are developed in HOMER Energy software and annual simulations of their behaviors are carried out in order to define their optimal size. The assessment of the alternative systems is based on both economic and environmental sustainability indicators.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 06/06/2019

 Ώρα:   12:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Κτίριο:       Δ3 005

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012