06
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παπαδόπουλου Βασιλείου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.014
Ώρα06/06/2019 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:        Παπαδόπουλος Βασίλειος

Αριθμός Μητρώου:    2010010031

 

Τίτλος στα Ελληνικά:  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος στα Αγγλικά:   BUSINESS ANALYSIS OF OBSOLETE ELECTRONIC COMPONENTS SUPPLY CHAIN

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:          Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:     Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:  Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:        Η εργασία αυτή δείχνει την ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας πεπαλαιωμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και έχει ως συμπέρασμα τη δημιουργία μιας εμπορική ιστοσελίδας για επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε αυτήν.

Αρχικά περιγράφεται η σημασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την κοινωνία, οι γενικοί τύποι τους και η γενικευμένη διαδικασία παραγωγής τους. Περιγράφονται ο κύκλος ζωής τους και οι λόγοι για τους οποίους ένα εξάρτημα μπορεί να καταργηθεί και να σταματήσει η παραγωγή του.

Οι τομείς της βιομηχανίας παραγωγής που επηρεάζονται περισσότερο από την κατάργηση εξαρτημάτων καταλογίζονται και εξηγείται ο λόγος για τον οποίο επηρεάζονται τόσο, σε σύγκριση με άλλους. Αναφέρονται οι υπάρχουσες λύσεις στις οποίες μπορεί να καταφύγει μια επιχείρηση, καταμετρώντας αρνητικά και θετικά στοιχεία της κάθε μίας. Εκτίθεται ο κίνδυνος των απομιμήσεων και οι καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει η κατά λάθος χρήση τους και αναδεικνύονται οι συνήθεις τρόποι αναγνώρισης τους.

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρουσιάζεται η επιχειρηματική ιδέα για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται και την περισσότερο άμεση συνεργασία μεταξύ ΟΕΜ επιχειρήσεων για αποφυγή των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων της ελεύθερης αγοράς. Περιλαμβάνονται οι τρόποι αρχειοθέτησης του εμπορεύματος και των υπηρεσιών σε προσφορά και οι απαιτήσεις από τους χρήστες για τη χρήση της. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται και μια πιθανότητα μελλοντικής επέκτασης στο χώρο του εμπορίου καταναλωτών. Παρουσιάζεται ο τρόπος οικονομικής εκμετάλλευσης, η ανάλυση κόστους για την έναρξη της επιχείρησης και οι πηγές εσόδων. Επίσης γίνεται ανάλυση SWOT και παρουσίαση των προτερημάτων της επιχείρησης προς πιθανούς επενδυτές.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:                    Πέμπτη 06/Ιουνίου/2019

Ώρα:                               11.00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:   Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

Κτίριο:       Δ5.014

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012