11
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεώργιου Δημητρίου, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-42, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα11/06/2019 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

με θέμα

 

Συγκριτική Αξιολόγηση Μεθόδων Ανίχνευσης του Σημείου Μέγιστης Ισχύος Φωτοβολταϊκών Στοιχείων

Comparative Evaluation of Maximum Power Point Tracking Techniques for Photovoltaic Cells

 

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, 10 π.μ.

Αίθουσα 145.Π42, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης (επιβλέπων)

  Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης

   Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης

 

Περίληψη

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε η συγκριτική αξιολόγηση της λειτουργίας εναλλακτικών αλγορίθμων εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (Maximum Power Point Tracking, MPPT) ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Ο στόχος αυτών των τεχνικών είναι να ελέγχουν το φωτοβολταϊκό σύστημα έτσι ώστε να παράγει τη μέγιστη δυνατή ισχύ σε συνθήκες είτε ομοιόμορφης πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας, είτε μερικής σκίασης της φωτοβολταϊκής συστοιχίας που περιλαμβάνει. Η υλοποίηση των εναλλακτικών αλγορίθμων MPPT που μελετήθηκαν και η προσομοίωση της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος πραγματοποιήθηκαν στην πλατφόρμα Matlab/Simulink. Στη συνέχεια, οι αλγόριθμοι MPPT αξιολογήθηκαν ως προς την ακρίβεια και την ταχύτητα σύγκλισης τους στο σημείο μέγιστης παραγωγής ισχύος, για διάφορες συνθήκες προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας λειτουργίας της φωτοβολταϊκής συστοιχίας.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012