13
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ.Κούλη Δέσποινας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
Ώρα13/06/2019 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Κούλη Δέσποινα

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Οι διαφορές στην Κουλτούρα, τη Διαφθορά και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς ως προσδιοριστικοί παράγοντες των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων : Μια εμπειρική μελέτη των χωρών της Νότιας Ευρώπης.

 

Τίτλος στα Αγγλικά: Differences in culture, corruption and trust to Institutions as determinants of foreign direct investments: An empirical study of the South European Countries

 

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Πρώτο Μέλος: Μιχάλης Δούμπος    

Δεύτερο Μέλος: Γιώργος Ατσαλάκης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η ταχεία εξάπλωση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό φαινόμενο του αιώνα καθώς πολλές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ΑΞΕ βελτιώνουν την οικονομική κατάστασης της χώρας υποδοχής. Η ύπαρξη όμως, μεγάλων διαφορών στην διανομή αυτών των εισροών, σε παγκόσμιο επίπεδο,  δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες και το περιβάλλουν που καθορίζουν την προσέλκυση ΑΞΕ. Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να απαντήσει αυτό ακριβώς το θέμα, εξετάζοντας τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και το κατά πόσο τα χαρακτηριστικά τους επηρεάζουν την εισροή των ΑΞΕ. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθούν διαφορές μεταξύ των χωρών που πραγματοποιούν τις ΑΞΕ και των χωρών υποδοχής αναφορικά με την εθνική κουλτούρα, τη διαφθορά και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση οικονομετρικών υποδειγμάτων. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The rapid growth of Foreign Direct Investment (FDI) is a significant economic phenomenon of this century as various studies conclude that FDI improve the financial status of the host country. However, notable differences in the distribution of these funds, on a global scale, raise questions with regards to the criteria and the environment that would attract such FDIs. This dissertation aims to enhance our understanding by examining the degree to which elements of Southern Europeans economies, affect the inflow of FDIs. More specifically, this dissertation we will focus on the juxtapositions in culture, corruption and trust in public institutions between the home countries and the host countries. The data are analyzed by means of econometric regressions.

 

 

Αίθουσα Εξέτασης: Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και ΕργαστήριοΑνάλυσης Δεδομένων & ΠρόβλεψηςΚτίριο ΜΠΔ

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Πέμπτη 13/06/2019    

Ώρα:  11:00      

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012